Logo BSU

Browsing "2015, №2 (жнівень)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 33  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Сінанімічныя адносіны ў беларускай эканамічнай тэрміналогііПраконіна, Вера Уладзіміраўна
2015Татьяна Дмитриевна Орлова-
2015Готовность к применению системы дистанционного обучения Moodle как компонент информационной компетентности преподавателя учреждения высшего образованияЗахарова, Светлана Николаевна
2015Теоретическая модель формирования ценностного отношения у обучающихся к военной профессии на основе принципа преемственностиЕрмакова, Наталия Геннадиевна
2015Встречная метакритика в современном политическом теледискурсе (на материале англо-, немецко- и русскоязычных ток-шоу)Леон, Ольга Вячеславовна
2015Беларуская журналістыка ва ўмовах сістэмнай трансфармацыі медыяпрасторыПадаляк, Таццяна Уладзіміраўна
2015Развитие теории инновацийКасперович, Ольга Николаевна
2015Рэц. на кн.: Украінская літаратура. Хрэстаматыя: вучэб. дапам.: у 5 ч. - Ч. 3. Паэзія. Драматургія. Проза канца ХІХ – першай трэці ХХ ст. / склад.: Т. В. Кабржыцкая, П. І. Навойчык, Э. Ю. Дзюкава. - Мінск: БДУ, 2014. - 600 с.Вострыкава, А. У.
2015Сообщества в социальной сети «ВКонтакте» как СМИ: особенности типологии и перспективы развитияСтепанов, Владимир Андреевич
2015Номинационные ряды мужских персонажей в антропонимиконе В. П. Астафьева: социопрагматический аспектШеверинова, Ольга Валерьевна
2015Нюансы жанроопределения эпистолярной публицистикиТоктагазин, Муратбек Балкыбекович
2015Рэц. на часопіс: Slavia: časopis pro slovanskou filologii. - Praha. - 2013. - Ročník 82. - Sešit 3. - S. 281–386.Кахновіч, Н. А.
2015Мiжнародная навуковая канферэнцыя «Большасцi/меншасцi: моўныя i культурныя iдэнтытэты Славii ў плынi часу»Рудэнка, А. М.
2015Анатацыі дэпаніраваных у БДУ прац-
2015Абсалютна ўнікальныя афіксы як адзін з відаў унікальных марфем у сучаснай беларускай мовеСелібірава, Любоў Уладзіміраўна
2015Функцыянаванне моўных варыянтаў у штодзённа-бытавым беларускім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)Яненка, Наталля Васілеўна
2015Татьяна Николаевна Волынец-
2015Раённыя газеты Брэстчыны ў сучаснай медыяпрасторыКунахавец-Плявака, Алена Іванаўна
2015Канвергенцыя як фактар функцыянавання карпаратыўных сродкаў масавай камунікацыіСалаўёў, Павел Леанідавіч
2015Идиоматичность как градуальное свойство фразеологизмов и метод ее исследованияГутовская, Марина Степановна