Logo BSU

Browsing "«Вестник БГУ» : научно-теоретический журнал Белорусского государственного университета" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 6140  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1997Спадчына Лаўрэнція ЗізаніяЯскевіч, А. А.
1997Патранат у эмблематычнай паэзіі Сільвестра Косава ў прадмове да першага друкаванага выдання Кіева-Пячэрскага пацярыка 1635 г.Войніч, І. Я.
1997Роля гуку ў стварэнні і развіцці сусвету (на матэрыяле міфапаэтычнай творчасці)Бруева, К. Ц.
1997Пераклады твораў Ф. Шылера і Ё.В. Гётэ ў кампаратыўным аспекцеАуэрсвальд, Г.; Лойка, А. А.
1997Аб тэрміналогііў галіне карпаратыўных моўШчарбакова, А. І.
1997Сінтаксемы ca значэннем асобы ў рускай i беларускай мовах (лінгвакультурапагічны аспект)Чумак, Л. М.
1997Карціна свету i маўленчы ўплыўТраццякова, Г. М.
1997Лексіка-семантычная трупа аказіянальных прыметнікаў ca значэннем колеруЧарнаброўкіна, Н. У.
1997Мовазнаўчыя тэрміны ў аспекце сінанімічных i варыянтных адносінШкраба, І. Р.
1997Мастацкі космас украінскіх навагодніх песеньКабржыцкая, Т. В.; Кавалёва, Р. М.
1997Псіхалагізм Германа Гесэ: вытокі i паэтыка (раман “Стзпавы воўк”)Лявонава, Е. А.
1997М. А. Жыдовіч як мовазнавецГермановіч, І. К.
1997Сістэма колераабазначэнняў у беларускіх i рускіх замовахЖылінская, І. І.
1997Пушкінскі юбілей 1899 г. у Мінску (да 930-годдзя заснавання горада)Сцяпунін, І. Р.
1997Неакласіцызм паэзіі Максіма БагдановічаТарасюк, Л. К.
1997Матыў як элемент паэтыкі раманаў Мілана Кундэры "жарт" i "невыносная лёгкасць быцця"Вострыкава, А. У.
1997Сістэма займеннікаў з функцыянальна-семантычнага пункту гледжання (у пошуках рацыянальнай граматыкі)Кіклевіч, А. К.
1997Тэрміны метафарычнага ўтварэння ў прыродазнаўчай i прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіяхКапейко, Т. В.
1997Хвойныя дрэвы ў народнай культуры і фразеалогіі славянМалоха, Міраслава
1997Шляхі фарміравання кагнітыўнай лексікі ў беларускай i англійскай мовахРудэнка, А. М.