Logo BSU

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 64 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1998Рец. на кн. : Политология: Курс лекций / Н.П. Денисюк, Т.Г. Соловей, Л.В. Старовойтова, Е.Ф. Гречнева, Н.А. Антанович. - Мн.: HTOOO "ТетраСистемс", 1997. - 384 с.Матусевич, Е. В.
1998Рец. на кн. : А. Н. Данилов. Переходное общество: проблемы системной трансформации / А. Н. Данилов. - Мн.: "Універсітэцкае", 1997. - 431 с.Бригадин, П. И.; Решетников, С. В.
1998Рец. на кн. : В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. Павлюкевич. Логика. Учебное пособие для высших учебных заведений / В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. Павлюкевич. - Мн.: "ТетраСистемс", 1996. - 415 с.; Издание второе, исправленное и дополненное. - Мн., 1997. - 479 с.Клевченя, А. С.
1998Рэц. на кн. : Крымінальнае права Беларусі (закон, злачынства, адказнасць): Навучальны дапаможнік / А.У. Баркоў, І.А. Грунтоў, Т.І. Доўнар i інш.; Пад рэд. А.У. Баркова. - Мн.: "Завігар", 1997. - 288 с.Лукашоў, А. І.
1998Рэц. на кн. : Н.И. Толстой. Избранные труды. Том II: Славянская литературно-языковая ситуация / Н.И. Толстой. - M.: "Языки русской культуры", 1998. - 544 с.Супрун, А. Я.
1998Рэц. на кн. : Т.М. Валынец. Грамматический феномен причастия / Т.М. Валынец. - Мн .: Издательский центр БГУ, 1998. - 138 с.Камыніна, А. А.
1997Рец. на кн. : Политология: учебное пособие для студентов вузов / Н.П. Денисюк, Т.Г. Соловей, Л.В. Старовойтова и др. - Мн.: HTOOO 'Тетра-Системс”, 1996. - 384 с.Гамов, В. И.
1997Рэц. на кн. : Л. Я. Землякоў. Рэлігія i грамадства: у дапамогу студэнтам усіх спецыяльнасцей / Л. Я. Землякоў. - Мн., ВКС, 1996. - 129 с.Сычоў, А. А.
1997Рец. на кн. : Экономическая теория: учебник / Н.И. Базылев, А.В. Бондарь, С.П. Гурко и др. - Мн.: БГЭУ, 1996. - 507 с.Лемещенко, П. С.
1997Рец. на кн. : Основы экономической теории / Под ред. В.Л. Клюни. - Мн.: НКФ "Экоперспектива”, 1996. - 330 с.Воробьев, А. В.; Воробьева, Е. М.