Logo BSU

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1999Рэц. на кн. : А.К. Киклевич. Язык и логика. Лингвистические проблемы квантификации / А.К. Киклевич. - München: Verlag Otto Sagner, 1998. - 298 с. / Specimina Philologiae Slavicae. Supplement­band 60.Мартынаў, В. У.
1998Рэц. на кн. : Н.И. Толстой. Избранные труды. Том II: Славянская литературно-языковая ситуация / Н.И. Толстой. - M.: "Языки русской культуры", 1998. - 544 с.Супрун, А. Я.
1998Рэц. на кн. : Т.М. Валынец. Грамматический феномен причастия / Т.М. Валынец. - Мн .: Издательский центр БГУ, 1998. - 138 с.Камыніна, А. А.
1999Рэц. на кн. : Н. И. Толстой. Избранные труды. Т.ІІІ: Очерки по славянскому языкознанию. - M.: “Языки русской культуры”, 1999. - 464 с.Супрун, А. Я.
1998Рэц. на кн.: H. И. Толстой. Избранные труды. Том I: Славянская лексикология и семасиология / H. И. Толстой. - М.: "Языки русской культуры", 1997. - 520 с.Супрун, А. Я.
2004Рец. на кн. : Имя собственное: от культурной семантики к языковой / И.Э. Ратникова. - Мн.: Изд-во БГУ, 2003. - 214 с.Коженевска-Берчиньска, И.
2004Рец. на кн. : Польско-русский фразеологический словарь: В 2 т. / К.М. Гюлумянц. - Мн.: Экономпресс, 2004. - Т. 1. - 685 с.; Т. 2. - 718 с.Галяк, С. У.
2003Рец на кн. : Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии : В 5 т. / М.Г. Булахов. - Мн. : БГПУ, 2002. - Т. 1: Аббревиатура - Йотированный. - 428 с.Лукашанец, А. А.
2003Рэц. на кн. : Украінська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст. Частина перша. Матеріали до словника / Людміла Ткач. - Чернівці: Рута, 2000. - 407 с.Кулеш, Г. І.
2004Рец. на кн. : Вариативность в аспекте эффективности коммуникации / Г.Н. Третьякова. - Мн.: МГЛУ, 2003. - 405 с.Руденко, Е. Н.