Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55725
Title: Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў № УД-S-092/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10 «Літаратурная работа (па напрамках)», 1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)”
Authors: Дуброўскі, Аляксандр Уладзіміравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 7-Feb-2012
Abstract: Дысцыпліна спецыялізацыі “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў” мае цесную сувязь з курсам “Методыка літаратурнага рэдагавання”, які вывучаецца студэнтамі спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)” у 5–7 семестрах і ўваходзіць у цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. У той жа час вывучэнне прадмета грунтуецца на ведах па тэорыі журналістыкі і методыцы журналісцкай творчасці, што забяспечвае арганічнае спалучэнне практычных навыкаў стварэння медыятэкстаў і ўсвядомленага падыходу да іх рэдагавання. Падрыхтоўка рэдактара прадугледжвае фарміраванне рэдактарскай кампетэнцыі, арыентаванай на працу з тэкстамі разнастайных стыляў і жанраў. Курс “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў” накіраваны на рэдагаванне журналісцкіх тэкстаў, аднесеных да мастацка-публіцыстычных жанраў, якія складаюць значную частку кантэнту сучасных СМІ. Мэтай дысцыпліны спецыялізацыі “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў” з’яўляецца прафесійна арыентаванае засваенне методыкі рэдагавання мастацка-публіцыстычных матэрыялаў рознай жанравай прыналежнасці.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55725
Appears in Collections:Архив (журналистика)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.