Logo BSU

Browsing "2013. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 10" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 50  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай; уклад.: Т. А. Марозава.Марозава, Таццяна Анатольеўна
2013Основные направления развития современной белорусской фольклористикиМорозов, Александр
2013Концепты «бедность» и «богатство» в ирландских народных сказкахСтружук, Татьяна
2013Вобраз дамавіка ў фальклорнай прозе ГомельшчыныГнётаў, Віталь
2013Еўлалія Казановіч і яе запісы беларускага фальклору 1910 – 1914 гг.Рагойша, Вячаслаў
2013ЗапоіныПрыёмка, Вольга
2013Катэгорыя прасторы ў моўнай карціне свету (на матэрыяле беларускай і англiйскай фразеалогіі)Арцёмава, Вольга; Назарава, Галіна
2013Прапаведнік, фалькларыст, паэт Ян Колар як ідэолаг славянскай узаемнасці: да 220-годдзя з дня нараджэння творцыКабржыцкая, Таццяна; Дзюкава, Эла
2013Міфалагічная плынь у чэшскай прозе першай паловы XX стагоддзяВострыкава, Алена
2013Мифологические и фольклорные образы при функциональной семантизации/характеризации личных местоимений в творчестве К. БальмонтаКисель, Елена
2013Образ успешного государственного деятеля в английских балладах XIV – XVI вековХведчик, Ирина
2013Народна-песенныя матывы ў польскамоўнай паэзіі Янкі ЛучыныКруглова, Вольга
2013Произведения-переделкиКовалева, Римма
2013ЗапросіныПрыёмка, Вольга
2013Персанажны код хранатопу сучаснага беларускага фэнтазі (на матэрыяле зборніка «Люстэрка сусвету»)Латышкевіч, Маргарыта
2013Интерпретация образа Понтия Пилата в цикле апокрифов К. ЧапекаНаместникова, Екатерина
2013ЗлучэннеПрыёмка, Вольга
2013Аповеды і сказы: спроба гендарнага аналізуАтрошчанка, Юлія
2013Фальклорная марфалогія аповесці Аксаны Забужка «Казка про калинову сопілку»Кабржыцкая, Таццяна
2013Немного или мало: семантические и функциональные особенности кванторов в белорусском и английском языкахМаюк, Елена