Logo BSU

Browsing by Author Гапоненка, І. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2023Анамастычны слоўнік беларускіх народных гаворак: актуальнасць стварэння, прынцыпы складання, структураГапоненка, І. А.
Dec-2010Беларуская антрапаніміяГапоненка, І. А.
25-May-2009Беларуская дыялекталогія. № ТД-D.087/тип.Гапоненка, І. А.; Трайкоўская, В. П.
2015Беларуская мова: асаблівасці станаўлення i гістарычнага развіцця лексічнага саставу i функцыянальных стыляў : справаздача па навукова-даследчай рабоце (заключная) / БГУ ; навуковы кiраўнік М. Р. ПрыгодзічПрыгодзіч, М. Р.; Гапоненка, І. А.
2018Беларускія прозвішчы з неславянскай асновайГапоненка, І. А.
2022Беларусістычная тэматыка ў даследаваннях В. М. РусаніўскагаГапоненка, І. А.
1998З гісторыі арфаграфіі сучаснай беларускай мовы (спроба перыядызацыі)Гапоненка, І. А.
1993З гісторыі беларускага правапісу (адлюстраванне асіміляцыйнай мяккасці ў беларускіх выданнях пачатку XX ст.)Гапоненка, І. А.
2012Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст.: асаблі- васці станаўлення і развіцця Лексіка беларускай літа- ратурнай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст.: асаблівасці станаўлення і развіццяГапоненка, І. А.
2016Матывацыйная аснова онімаў як аб’ект даследаванняГапоненка, І. А.
Aug-2011Моўная палітыка і моўная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ – на пачатку ХХ ст.Гапоненка, І. А.
2010Моўная пераемнасць: ад старабеларускага да адраджэнскага перыяду ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяГапоненка, І. А.
Dec-2009Пераноснае значэнне ў агульнаўжывальнай лексіцы беларускай мовы пачатку XX ст.: на матэрыяле газеты "Наша Ніва"Гапоненка, І. А.
2015Рец. на кн.: Sajewicz, M. Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie Hajnowskim na Bialostocczynie na tle ogolnopolskim / Michal Sajewicz. - Lublin, 2013. - 725 s.Гапоненка, І. А.
2016Рец. на кн.: Мова Сенненшчыны : дыялект. слоўн.: у 2 т. / Уклад. Н. М. Бунько ; навук. рэд.: В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. - Мінск: Беларус. навука, 2015. - Т. 1. - 424 с.Гапоненка, І. А.
2020Рецензия на книгу: Citko L. Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Ksęstwa Litewskiego. Wybrane problemy. Białystok : Wydaw- nictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. 293 s.Гапоненка, І. А.
2023Рэц. на кн.: Галуза І. Язэп Драздовіч. Моўная і этнаграфічная спадчына: архіўныя матэрыялы. Мінск : Бел. навука, 2022. 677 с.Гапоненка, І. А.
2013Спецыфiка нормы беларускай лiтаратурнай мовы XIX - пачатку XX ст.Гапоненка, І. А.
2020Структура і функцыі беларускай мовы ў XX ст.: сінхронны і дыяхронны аспекты. ДПНД “Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства” : справаздача аб навукова-даследчай рабоце (заключная) / БДУ ; навуковы кіраўнік М. Р. ПрыгодзічПрыгодзіч, М. Р.; Гапоненка, І. А.
2010Структура і функцыі беларускай мовы на розных этапах яе гістарычнага развіцця: справаздача аб НДП (заключная) / БДУ; нав. кір. М. Р. ПрыгодзічПрыгодзіч, М. Р.; Гапоненка, І. А.; Галкіна, С. Ю.