Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/100254
Title: Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы. Рэалізацыя закона рэспублікі “аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ў пераходны перыяд (2010-2013 гг.) : cправаздача aб навукова-даследчай рабоце (заключная) / навуковы кіраўнік В. І. Іўчанкаў
Authors: Іўчанкаў, В. І.
Лукашанец, А. А.
Зелянко, С. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2014
Publisher: Мінск : БДУ
Abstract: Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларускі правапіс у святле рэалізацыі Закона Рэспублікі Беларусь “Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ў пераходны перыяд (2010-2013 гг.) Мэта працы – устанаўленне адзінства нормаў пісьмовай беларускай мовы, замацаванне яе нарматыўнага выкарыстання ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, у адукацыйным працэсе ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь з улікам новай рэдакцыі беларускага правапісу. Падчас даследавання былі выкарыстаны дыяхронны (пры апісанні гістарычных з'яў, этапаў развіцця беларускай арфаграфіі) і сінхронны (пры апісанні сучаснага стану арфаграфіі) метады; метад здабывання інфармацыі з корпуса лексікі; дыскурсны аналіз (для ўстанаўлення сувязі паміж арфаграфічным фактам і сацыяльным кантэкстам (уплыў экстралінвістычных фактараў на развіццё арфаграфіі). Дасягненне мэты і рашэнне задач праекта служыць выкананню арт. 3 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" ад 23 ліпеня 2008 года, Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь "Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі", зацверджанага намеснікам Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь 3 верасня 2008 г., а таксама прапаноў па арганізацыі выканання Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года "Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" на 2010-2013 гг., зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2009 года. У выніку правядзення даследавання было аказана садзейнічанне павышэнню ўзроўня забеспячэння органаў дзяржкіравання і дзяржустаноў вучэбна-метадычнымі комплексамі па беларускай арфаграфіі, даведачнай літаратурай з улікам новай рэдакцыі правапісу, павышэнню эфектыўнасці вучэбнай і навукова-метадычнай работы ва ўстановах, якія забяспечваюць падрыхтоўку ў агульнаадукацыйных, прафесійна-тэхнічных, сярэдніх спецыяльных і вышэйшай адукацыі установах і ўстановах сістэмы павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, а таксама папулярызацыі беларускай мовы. Эканамічная эфектыўнасць або значнасць работы. Вынікам ажыццяўлення даследавання з’явілася распрацоўка структуры макетных узораў выданняў: “Сучасная беларуская арфаграфія. Новая рэдакцыя”, “Нарысы гісторыі беларускага правапісу”, “Тэарэтычныя і практычныя аспекты правапісу спецыяльнай (тэрміналагічнай) лексікі беларускай мовы”. Прагнозы аб развіцці аб’екта даследавання. Праведзены аналіз арфаграфічнай практыкі на матэрыяле канкрэтных лінгвістычных сітуацый у гісторыі, што дазволіць пры правядзенні наступных этапаў развіць аб’ект даследавання: выявіць прынцыпы правапісу ў кантэксце фарміравання новай літаратурна-пісьмовай мовы, асаблівасці вырашэння арфаграфічных праблем пачатку ХХ ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/100254
Registration number: № дзяржрэгістрацыі 20122670
Appears in Collections:Отчеты 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
iОтчет 20122670 Ивченков.doc1,44 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.