Logo BSU

Browsing "2014. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 11" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 59  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Фальклорныя калектывы Беларусі канца XX ‒ пачатку XXI стагоддзяўБаброўская, Кацярына
2014От частного к общему: электронные культурные проекты «Текстура» и «Стол»Верина, Ульяна
2014Да гісторыі станаўлення дзявочай альбомнай традыцыі ў БеларусіЧарнавокая, Юлія
2014Лексические способы имплицитной реализации квантитативного смысла неопределенно малого количества в белорусских и английских паремияхМаюк, Елена
2014Трансфармацыя некаторых матываў новазапаветных апокрыфаў у народна-біблейскіх наратывах беларусаўБоганева, Алена
2014Сказка Ш. Перро «Господин Кот, или Кот в Сапогах»: алгоритм работы с текстомКвачек, Анна
2014Этнакультурны космас лірыкі Яўгеніі ЯнішчыцНуждзіна, Тамара
2014Сінтэз камунікатыўна-функцыянальнага і мастацкага ў вясельных песнях ГомельшчыныАкуліч, Юлія
2014Репрезентация концепта «мужчина» в сфере родства в паремиологической картине мира китайского языкаГоловня, Анастасия; Ян, Сяоянь
2014Акцэнтацыя і ахова этнаэкалогіі і духоўнасці ў каляндарных абрадах і святахКалацэй, Вячаслаў
2014Аб працы навукова-практычнага семiнара «Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху»Марозава, Таццяна
2014Любовный роман: попытка идентификацииКонобеева, Надежда
2014НеомифологияСвечникова, Елена
2014Обряд «Родыны» в селе Залядынье Ивановского района Брестской областиРалько, Ольга
2014Роля навукі ў сучаснай адукацыіШамякіна, Таццяна
2014Святкаванне Вялікадня ў вёсках Вялікі Малешаў і Альгомель Столінскага раёна Брэсцкай вобласціПятрэнка, Наталля
2014Сімвалічная функцыя калядных свят у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыядуМятліцкая, Ганна
2014Оним «Каялы» в Ипатьевской летописи (по материалам диалектологии)Зарембо, Людмила; Мощенская, Людмила
2014Ментальный уровень взаимодействия устно-поэтического творчества восточных славян: эпические, лиро-эпические и лирические жанры фольклораМорозов, Александр
2014На чым пупавіну абрэжуць – такі і лёс накануюцьКенька, Міхась