Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/116172
Title: Крыніцы па правядзенні следства Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыяй па справах аб скасаванні шлюбу ў 1800 – 1820-ыя гг.
Other Titles: Sources on the investigation by Mogilev Roman Catholic Consistory in divorce cases in the 1800—1820
Authors: Антановіч, З. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 2014
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 9 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2014. — С. 12-24
Abstract: Разгледжаны крыніцы, якія адкрыліся ў 1800—1820-я гг. падчас правядзення Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыяй следства па справах аб скасаванні шлюбу і неўтрыманні рознымі асобамі слова на шлюб: паказанні сведак, пасведчанні службовых асоб, радаводы супружнікаў, перапіска паміж імі. Азначаныя віды крыніц пашыраюць крыніцазнаўчую базу даследаванняў па гісторыі штодзённасці беларуска-літоўскіх зямель пачатку ХІХ ст., генеалогіі, гісторыі Рымска-каталіцкай царквы. The article present the sources, which were created in 1800—1820 in the Mogilev Roman Catholic Consistory investigations in cases of divorce and withhold different persons’ word for marriage: witness testimony, certificates of officials, genealogy of spouses and correspondence between them. These types of sources are expanding base of source research on the history of everyday life of the BelarusianLithuanian lands early XIX century, genealogy, history of Roman Catholic Church.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/116172
Appears in Collections:Выпуск 9. - 2014. - 271 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antanovich_ZV.pdf163,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.