Logo BSU

Browsing "Выпуск 9. - 2014. - 351 с." by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 56 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014[Коротко о книге] CABADA LADISLAV. Intellectuals and the Communist Idea. The Search for a New Way in Czech Land from 1890 to 1938. Lanham : Lexington Books, 2010. 209 p.Козік, Л. А.
2014[Коротко о книге] DUPKA GYORGY. A mi Golgotánk. A kollektv bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben (A 4. Ukran Front Katonai Tanacsa hatarozatainak vegre hajtasa az NKVD-jelentesek tukreben, 1944 – 1946). Ungvar; Budapest: Intermix Kiado, 2012. 376 o.Казак, О. Г.
2014[Коротко о книге] IGOR BAKA, FRANTIŠEK CSÉFELVAY, PETER KRALČÁJ a kol. Ferdinand Čatloš vojak a politik (1895 –1972). Bratislava: Pro Militaria Historica v spo lupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011. 309 s.Сальков, А. П.
2014[Коротко о книге] IVAN ŠEDIVÝ. Češi, české země a Velká válka 1914 – 1918. 2., dopl. vyd. Praha: Nakladatelstv Lidové noviny, 2014. 493 s.Кухаренко, В. Н.
2014[Коротко о книге] JAN BENDA. Útěky a vyháněn z pohranič českých zem 1938 – 1939. Praha: Karolinum, 2013. 542 s.Репин, В. В.
2014[Коротко о книге] JAN RYCHLÍK. Češi a Slováci ve 20. stolet: spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha: Ústav pro studium totalitn ch režimů: Vyšehrad, 2012. 677 s.Репин, В. В.
2014[Коротко о книге] JAN RYCHLÍK. Rozdělen Československa: 1989 – 1992. Praha: Vyšehrad, 2012. 428 s.Репин, В. В.
2014[Коротко о книге] JAN TESAŘ. Mnichovský komplex. Jeho přčiny a důsledky. Praha: Prostor, 2014. 280 s.Сальков, А. П.
2014[Коротко о книге] JÁN ČARNOGURSKÝ. Dennik 1994 – 2007. Bratislava: Michal Vaška, 2013. 190 s.Сальков, А. П.
2014[Коротко о книге] JIŘÍ KNAPÍK, MARTIN FRANC A KOL. Průvodce kulturnm děnm a životnm stylem v Českich zemch. 1948 – 1967. Praha: Academia, 2012. Ve 2 sv. 1297 s. Sv. 1.: A—O; Sv. 2.: P—Ž.Козік, Л. А.
2014[Коротко о книге] JUKL JAKUB JIŘÍ. Adamité: Historie a vyhuben husitských naháčů. Praha: Dokořan, 2014. 168 s.Шмейкал, Иржи
2014[Коротко о книге] MARTIN NEKOLA. Petr Zenkl: politik a člověk. Praha: Mladá fronta, 2014. 445 s.Кухаренко, В. Н.
2014[Коротко о книге] MARTIN ŠESTAUBER. Územn spory mezi Česko slovenskem a Rakouskem v letech 1918 – 1920. Ostrava: Key Publishing; Brno: European Socie ty for History of Law, 2013. 133 s.Сальков, А. П.
2014[Коротко о книге] SLAVOMÍR MICHÁLEK, MIROSLAV LONDÁK A KOL. Gustáv Husák: moc politiky, politikmoci. Bratislava: Veda, 2013. 1067 s.Сальков, А. П.
2014[Коротко о книге] SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE: Slovensko a Európa v roku 1944 / Syrný Marek (ed.). Bratislava: Dolis, 2014. 751 s.Сальков, А. П.
2014[Коротко о книге] SLOVENSKO A CHORVÁTSKO: historické paralely a vz ahy (do roku 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. Bratislava: Katedra slovenskэch dejнn Filozofickej fakulty Univerzity Komenskйho; Zagreb: PostScriptum, 2013. 446 s.Кухаренко, В. Н.
2014[Коротко о книге] ŠTVERÁK FRANTIŠEK. Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921 − 1992): základn informace o ústřednch orgánech a biografické údaje o vedoucch představitelch strany. Vyd. 1. Praha: Národnarchiv, 2010. 440 s.Жигал, И. В.
2014[Коротко о книге] TURKOWSKI R. Agraryści czechosłowaccy w latach 1899 – 1935. Czśc I: Od narodzin w czasach Cesarsta AustroWgierskiego do rozkwitu I Re publiki / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Warszawa: ASPRAJR, 2012. 528 s. CZŚĆ II: Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Warszawa: ASPRAJR, 2013. 443 s.Козік, Л. А.
2014[Коротко о книге] VALERIÁN BYSTRICKÝ. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Bratislava: Veda, 2014. 464 s.Сальков, А. П.
2014Литовский корпус в планах тайных обществ декабристовНекрашевич, Ф. А.