Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/116919
Title: Вялікае ў малым, альбо Крыніцазнаўчыя аспекты рэцэнзій У. І. Пічеты (1907 – 1929 гг.)
Other Titles: Short reviews, large meaning, or Source studies related aspects of the reviews by V. Picheta in 1907—1929
Authors: Яноўскі, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2014
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 9 / редкол. : А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2014. — С. 207-218
Abstract: Падвергнуты аналізу шматлікія рэцэнзіі крыніцазнаўчага характару, апублікаваныя гісторыкам, першым рэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта У. І. Пічэтам у навуковых выданнях і прэсе Расіі, БССР і СССР на працягу двух перыядаў яго творчай дзейнасці — дарэвалюцыйнага і «рэктарскага». Гэта дазволіла не толькі ўдакладніць напрамкі даследчых інтарэсаў вучонага напярэдадні і ў гады Першай сусветнай вайны, у першыя паслярэвалюцыйныя гады і ў перыяд разгортвання «беларускага адраджэння», але і на новай інфармацыйнай базе ацаніць глыбіню і маштабнасць Пічэты-гісторыка. Адначасова, праз даследаванні гэтай «малой» формы навуковай спадчыны выдатнага гісторыка, стала магчымым паказаць яго шчырае жаданне шляхам навуковага асэнсавання ўнесці свой уклад у вырашэнне самых актуальных на тыя гады грамадска-палітычных пытанняў («украінскага», «польскага», «беларускага», «яўрэйскага»), даць ацэнку прычын і наступстваў імперскага характару расійскай гісторыі. In the following paper, numerous, source related reviews published by the historian V. Picheta, the first Rector of the Belarusian State University, in scientific journals and media in Russia, BSSR and USSR during the pre-revolutionary phase and while being rector are analyzed. It made possible not only to specify his research interests before and during the First World War, during the first years after the revolution as well as during the «Belarusian Revival», but also to estimate the intensity and profoundness of Picheta´s historical writing. Besides, the analysis of this short writing form in this remarkable historian´s scientific heritage enabled to show his genuine desire to contribute to the solution of the most urgent social and political issues at that times, i.e. «the Ukrainian issue», «the Polish issue», «the Belarusian issue», «the Jewish issue» through their scientific understanding and to esteem the reasons and consequences of the imperial character of the Russian history.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/116919
Appears in Collections:Выпуск 9. - 2014. - 351 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yanovsky_OA.pdf184,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.