Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/121815
Title: Гісторыя навукі і тэхнікі: вучэбная праграма для спецыяльнасцей: 1-31 04 02 «Радыёфізыка», 1-31 04 03 «Фізычная электроніка», 1-98 01 01 02 «Кампь-ютарная бяспека», 1-31 04 04 «Аэракасмічныя, радыёэлектронныя інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі», 1-31 03 07-02 «Прыкладная інфарматыка і інфармацыйнныя тэхналогіі тэлекамунікацыйных сістэм». УД - 564/р.
Authors: Кахновіч, Віктар Адамавіч
Шабасава, Марына Аляксееўна
Кохнович, Виктор Адамович
Шабасова, Марина Алексеевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 29-Dec-2014
Abstract: Праграма адлюстроўвае змест курса «Гісторыя навукі і тэхнікі» і вызначае аб’ём ведаў, які патрабуецца ад студэнтаў. Пры яе распрацоўцы ўлічваўся вопыт аўтара з чытання лекцый і правядзення практычных заняткаў на гістарычным, юрыдычным, хімічным і факультэце радыёфізікі і электронікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2008–2014 гг. У якасці вузлавых праблем, якія праходзяць праз увесь курс, аналізуюцца галоўныя паняцці дысцыпліны “навука” і “тэхніка”, іх змястоўнае напаўненне на розных этапах і з розныя перыяды гістарычнага развіцця, вытокі і сацыяльныя рухавікі навукова-тэхнічнага развіцця, НТР, а таксама ўключанасць мясцовага беларускага насельніцтва ў гістарычны працэс у аспекце прадмета дысцыпліны.
Description: Вучэбная праграма складзена на падставе Вучэбнай праграмы дысцыпліны «Гі-сторыя навукі і тэхнікі» для вышэйшых навучальных установаў па спецыяльна-сці 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках), 1-31 04 04 «Аэракасмічныя, радыёэле-ктронныя інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі», што была зацверджана 21.10.2014 г., регістрацыйны № УД–1411/баз.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/121815
Appears in Collections:Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя навукі і тэхнікі"
Рабочие учебные программы дисциплин для специальностей других факультетов.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_гісторыя_навукі_і_тэхнікі_Кахновіч_2014.pdf470,92 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.