Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/123383
Title: Сучасная беларуская мова: Электронны вучэбны дапаможнік
Authors: Бадзевіч, Зінаіда Іванаўна
Садоўская, Анжаліка Леанідаўна
Чахоўскі, Георгій Канстанцінавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2015
Abstract: Прапануемы вучэбны дапаможнік, які прызначаецца студэнтам-філолагам устаноў вышэйшай адукацыі, падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой вучэбнай праграмай “Сучасная беларуская мова”: Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія” (аўтары-складальнікі З. І. Бадзевіч, С. А. Важнік, Г. К. Чахоўскі. Мінск, РІВШ, 2015), зацверджанай Вучэбна-метадычным аб’яднаннем ВНУ Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі 03.03.2015 года (рэгістрацыйны № ТД-Д. 327/ тып). У дапаможніку адлюстраваны актуальныя дасягненні лінгвістычнай навукі апошніх дзесяцігоддзяў, якія характарызуюцца не толькі з’яўленнем і асэнсаваннем новых фактаў, атрыманых у выніку выкарыстання навуковых метадаў даследавання сучаснай беларускай мовы, але і выпрацоўкай прынцыпова новых падыходаў да апісання яе сістэмы. Сістэма выкладання сучаснай беларускай мовы абумоўлена задачай падрыхтоўкі лінгвіста-прафесіянала, які валодае шырокімі ведамі ў галіне як лінгвістычнай тэорыі, так і сучасных прыкладных кірункаў. Адной з найважнейшых задач падручніка аўтары лічаць аб’ектыўны выклад розных канцэпцый і спосабаў апісання аднаго і таго ж аб’екта, што дазваляе студэнту зрабіць свой аргументаваны выбар. Вучэбны дапаможнік створаны супрацоўнікамі кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтары раздзелаў: З.І. Бадзевіч – “Марфеміка”. “Марфаналогія” “Словаўтварэнне”. “Сінтаксіс”. “Пунктуацыя”; А.Л. Садоўская – “Лексікалогія”, “Лексікаграфія”, “Фразеалогія”; Г.К. Чахоўскі – “Уводзіны”, “Фанетыка”, “Фаналогія” “Арфаэпія”, “Графіка”, “Арфаграфія”, “Марфалогія”.
Description: Полный текст документа доступен пользователям сети БГУ.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/123383
Appears in Collections:Кафедра беларускага мовазнаўства (вучэбныя дапаможнікі)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SBM_Padruchnik_2015.pdf3,9 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.