Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/123413
Title: Параўнальнае рэлігіязнаўства № УД-979/вуч.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей 1–21 05 05 Класічная філалогія 1-21 05 04 Славянская філалогія 1-21 05 02-03 Руская філалогія (дзелавая камунікацыя) 1-21 05 02–02 Руская філалогія (камп'ютарнае забеспячэнне) 1-21 05 02-04 Руская філалогія (руская мова як замежная) 1-21 05 02–01 Руская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 1-21 05 01–01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 1–21 05 01-02 Беларуская філалогія (камп'ютарнае забеспячэнне) 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя) 1-21 07 05 Усходняя філалогія 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія
Authors: Паддубская, Алена Фёдараўна
Прохараў, Андрэй Аркадзьевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 27-Jul-2015
Abstract: Рэлігіязнаўства з'яўляецца адной з дысцыплін гуманітарнага цыклу, у рамках якой вывучаюцца тэарэтычныя пытанні, сутнасць і структура нацыянальна-дзяржаўных і сусветных рэлігій і асноўных формаў вальнадумства, іх сувязь з рознымі аспектамі жыцця сучаснага грамадства. У рамках спецмодуля “Параўнальнае рэлігіязнаўства” даюцца таксама асноўныя ўяўленні аб свабодзе сумлення. Мэтай дадзенага курса з'яўляецца: вывучэнне тэарэтычных асноў рэлігіязнаўства, знаёмства з асноўнымі гістарычнымі і сучаснымі формамі рэлігіі і вальнадумства, у тым ліку ў дачыненні да мінулага і сучаснасці Беларусі, засваенне асноў свабоды сумлення і азнаямленне з яе заканадаўчым замацаваннем ў міжнародных і айчынных прававых дакументах. Вывучэнне дысцыпліны “Параўнальнае рэлігіязнаўства” прадугледжвае пашырэнне кругагляду студэнтаў у галіне сферы духоўнай дзейнасці людзей, фарміраванне ўласнай пазіцыі па праблемах рэлігіі і вальнадумства, выхаванне верацярпімасці і павагі да законаў, якія рэгулююць свабоду сумлення ў сусветным і нацыянальным маштабах.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/123413
Appears in Collections:Кафедра истории древнего мира и средних веков
Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени

Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.