Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/141721
Title: Этналогія і этнаграфія Беларусі № УД-1424/уч.
Authors: Маховская, Ирина Станиславовна
Новогродский, Тадеуш Антонович
Бочило, Ирина Геннадьевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 27-Jul-2015
Abstract: Вучэбная праграма па дысцыпліне “Этналогія і этнаграфія Беларусі” распрацавана для засваення студэнтамі першай ступені вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца на першым курсе па спецыяльнасці 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны». У адпаведнасці з вучэбным планам гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (зацверджаны 20.05.2013г.) дадзеная дысцыпліна выкладаецца на 1 курсе ў першым і другім семестры на дзённай форме навучання. Праграма звязана адзінай канцэпцыяй, прынцыпамі адбора і выкладання матэрыяла. У аснову праграмы пакладзена вывучэнне асалівасцяў этнічнай карціны свету ў сістэме развіцця этнічных працэсаў. Праграма адлюстроўвае змест курса “Этналогія і этнаграфія Беларусі” і вызначае аб’ём ведаў, неабходных для студэнтаў-музеолагаў. Пры яе распрацоўцы ўлічваўся вопыт чытання лекцый і правядзення семінарскіх заняткаў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У якасці базавых праблем, якія праходзяць праз увесь курс, выступае адлюстраванне гісторыі развіцця этналагічных ведаў, працэс фармавання этнічнасці і нацыянальнай ідэнтычнасці, складвання выразных этнаграфічных рысаў розных народаў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/141721
Appears in Collections:Кафедра этнологии, музеологии и истории искусствPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.