Logo BSU

Browsing "Депонированные документы" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

or enter first few letters:  
Showing results 37 to 56 of 737 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
11-Apr-2016Банковский менеджмент : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» направление специальности 1-26 02 02-02 «Менеджмент (социально-административный)» / М. Л. Зеленкевич ; ГИУСТ БГУ, Каф. управления финансами. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 180–181Зеленкевич, Марина Леонидовна
11-May-2020Безопасность жизнедеятельности человека : электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1 31 04 01 «Физика (по направлениям)», 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий» / БГУ, Физический фак., Каф. биофизики ; сост.: О. Д. Бичан, Л. К. Герасимова. – Минск : БГУ, 2019. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 90–95.Бичан, Ольга Дмитриевна; Герасимова, Людмила Казимировна
3-Oct-2017Безопасность жизнедеятельности человека : учебно-методический комплекс для специальностей 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», 1-31 03 02 «Механика и математическое моделирование (по направлениям)», 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный анализ» / БГУ, Физический фак., Каф. биофизики ; составители: О. Д. Бичан, Л. К. Герасимова, Т. А. Кулагова. – Минск : БГУ, 2017. – 30 с. : табл. – Библиогр.: с. 20–30.Бичан, Ольга Дмитриевна; Герасимова, Людмила Казимировна; Кулагова, Татьяна Александровна
26-Apr-2018Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара В. П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2018. – 214 с. : фота. – Бібліягр. у тэксце.Свістунова, Марына Іосіфаўна; Прыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч
6-May-2020Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. А. Антанюк, Мінск, 26 красавіка 2019 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўства, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Каф. дзяржаўнага кіравання сацыяльнай сферай і беларусазнаўства, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі ; [рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) і інш. ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча]. – Мінск : БДУ, 2020. – 276 с. : фота. – Бібліягр. у тэксцеСвістунова, Марына Іосіфаўна; Прыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч
7-Jul-2018Беларуская дыялекталогія : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)» / І. А. Гапоненка ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Мінск : БДУ, 2018 г. – 224 с. : табл. – Бібліягр.: с. 220–224.Гапоненка, Ірына Алегаўна
6-Nov-2019Беларуская мова (прафесійная лексіка) : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-25 01 01 «Эканамічная тэорыя», 1-25 01 02 «Эканоміка», 1-25 01 04 «Фінансы і крэдыт», 1-25 01 12 «Эканамічная інфарматыка», 1-26 02 02 «Менеджмент (па напрамках)» / А. В. Губкіна ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўстваГубкіна, Алена Васільеўна
18-Mar-2019Беларуская мова (прафесійная лексіка) : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-31 03 07 «Прыкладная інфарматыка (па напрамках)»,1-31 04 02 «Радыёфізіка», 1-31 04 03 «Фізічная электроніка», 1-31 04 04 «Аэракасмічныя радыёэлектронныя і інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі», 1-98 01 01 «Камп’ютарная бяспека (па напрамках)» / М. І. Свістунова ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Мінск : БДУ, 2019 г. – 97 с. : табл. – Бібліягр.: с. 91–92.Свістунова, Марына Іосіфаўна
18-Sep-2018Беларуская мова : электронны вучэбна-метадычны комплекс для слухачоў факультэта даўніверсітэцкай адукацыі БДУ / Г. М. Давыдава ; БДУ, Фак. даўніверсітэцкай адукацыі, Каф. даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. – Мінск : БДУ, 2018. – 159 с. : табл. – Бібліягр.: с. 156–159.Давыдава, Галіна Міхайлаўна
18-Dec-2018Беларуская мова: Прафесійная лексіка : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-23 01 01 Міжнародныя адносіны (па напрамках), 1-24 01 01 Міжнароднае права (па напрамках), 1-25 01 03 Сусветная эканоміка (па напрамках), 1-96 01 01 Мытная справа (па напрамках), 1-23 01 03 Лінгвакраіназнаўства (па напрамках) / М. К. Чаеўская ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Мінск : БДУ, 2018. – 129 с. : табл. – Бібліягр.: с. 84–89.Чаеўская, Марына Канстанцінаўна
20-Feb-2013Беларуская музеялогія : бібліяграфічны паказальнік (1991–2012) / укладальнік А. А. Гужалоўскі. – Мінск : БДУ, 2013Гужалоўскі, Аляксандр Аляксандравіч
30-Sep-2015Белорусская и мировая литература : учеб.-методич. комплекс по дисциплине для специальности 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)» ; направления специальности: 1-21 04 01-01 «Культурология (фундаментальная)»; 1-21 04 01-02 «Культурология (прикладная)». Ч. 1. История мировой литературы: Древний Ближний Восток) / Г. В. Синило ; БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. культурологии. – Минск, 2015. – 291 с. – Библиогр. в тексте.Синило, Галина Вениаминовна
9-Feb-2018Белорусский государственный университет. Научная конференция студентов и аспирантов (74 ; 2017 ; Минск). Сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15–24 мая 2017, Минск. В 3 ч. / БГУ, Гл. управление науки ; отв. за выпуск С. Г. Берлинская. – Минск : БГУ, 2017. – 1398 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.Берлинская, Светлана Геннадьевна
4-Dec-2017Бизнес-планирование в девелопменте : учебно-методический комплекс для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)», направление специальности 1-26 02 02-04 «Менеджмент (недвижимости)» / И. А. Колесникова ; ГИУСТ БГУ, Каф. цифровых технологий и менеджмента недвижимости. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 120–121.Колесникова, Ирина Александровна
4-Dec-2017Бизнес-планирование и инвестиции в сфере недвижимости : учебно-методический комплекс учебно-методический комплекс для специальности 1-26 81 03 «Управление недвижимостью» / И. А. Колесникова ; ГИУСТ БГУ, Каф. цифровых технологий и менеджмента недвижимости. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – 97 с. : ил. – Библиогр.: с. 96–97.Колесникова, Ирина Александровна
26-Nov-2018Бизнес. Инновации. Экономика : сборник тезисов научной конференции студентов Института бизнеса БГУ (в рамках 75-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета), Минск, 27 апреля 2018 г. / БГУ, Институт бизнеса БГУ ; [сост.: А. В. Зубарев, Е. М. Минченко]. – Минск : БГУ, 2018. – 572 с. : ил. – Библиогр. в тексте.Зубарев, Андрей Васильевич; Минченко, Елизавета Михайловна
8-Nov-2017Биологическая осень 2017 : к Году науки в Беларуси : тезисы докладов Международной научной конференции молодых ученых, 9 ноября 2017 г, Минск, Беларусь / БГУ, Биологический фак., Совет молодых ученых ; редкол.: В. В. Лысак (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – 317 с. – Библиогр. в тексте.Лысак, Владимир Васильевич
16-Jan-2020Биология : электронный учебно-методический комплекс для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов факультета доуниверситетского образования / А. В. Селивёрстова ; БГУ, Фак. доуниверситетского образования, Каф. доуниверситетской подготовки. – Минск : БГУ, 2019. – 379 с. – Библиогр.: с. 378–379.Селивёрстова, Алла Викторовна
2-Jan-2019Биохимическая экология и мониторинг окружающей среды : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-31 01 02 «Биохимия», специализаций: 1-31 01 02 01 «Аналитическая биохимия» и 1-31 01 02 02 «Биохимия лекарственных средств» / Н. М. Орёл ; БГУ, Биологический фак., Каф. биохимии. – Минск : БГУ, 2018. – 106 с. : ил. – Библиогр.: с. 105–106.Орёл, Наталия Михайловна
20-Nov-2019Биохимия мембран и межклеточных коммуникаций : электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-31 80 01 «Биология», 1-31 80 02 «Биохимия» / Н. М. Орёл ; БГУ, Биологический фак., Каф. биохимии. – Минск : БГУ, 2019. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 171–176.Орёл, Наталия Михайловна