Logo BSU

Сборники научных статей факультета журналистики : [379] Community home page

Collections in this community

2018. Мультимедийная журналистика [76]

Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Минск, 1–2 марта 2018 г.

Жыццём і словам прысягаючы... [82]

Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац. пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012

Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста [11]

Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста сб. статей. Под ред. О. Г. Слуки (гл. ред.) Минск : БГУ, 2012. – с. 38-48.

Сборники научных статей факультета журналистики [10]

Полные версии ежегодных сборников в PDF.

Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 1. [87]

Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 1. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 576 с.

Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 2. [73]

Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 2. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 458 с.