Logo BSU

Browsing "2015. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 12" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 46  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Традыцыйная абрадавая культура як фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыіВараб'ёва, Вольга; Здановіч, Ніна
2015Образ Мирового Древа в творчестве К. Д. БальмонтаГришкевич, Юлия
2015Міфалагічны складнік вады ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў і англічанАрцёмава, Вольга
2015Социокультурный контекст функционирования духовных стихов в славянском миреМорозов, Александр
2015Задачы фалькларыстыкі ў святле дыялогу язычаскай і хрысціянскай культурКавалёва, Рыма
2015Фальклорны складнік усходнеславянскіх агульнанацыянальных слоўнікаўСавіцкая, Ірына
2015Аб працы семінараПрыёмка, Вольга
2015Каляндарна-песенная традыцыя Верхняга Над’ясельдзя : з экспедыцыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 2013 года на Пружаншчыну па слядах Р. Р. ШырмыДаніловіч, Настасся
2015Фальклорныя матывы ў творчасці Ніны МацяшБазар, Наталля
2015Творчасць Яна Чачота і фальклорКохан, Таццяна
2015Каляндарна-песенная традыцыя Верхняга Над’ясельдзя : з экспедыцыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 2013 года на Пружаншчыну па слядах Р. Р. ШырмыЗахарэвіч, Ала
2015Фольклорная основа, народность, жанровая специфика и художественная концепция басен И. А. КрыловаГорбачев, Александр
2015Структурна-сэнсавы стрыжань галоўнай песні абраду «Стралы»: траістасць і трыядычнасцьКавалёва, Рыма
2015Фольклор в романе Милана Кундеры «Шутка»Вострикова, Елена
2015Народна-паэтычная парадыгма ў перакладзе «Слова пра паход Ігара» М. ГарэцкагаБуйноўская, Вольга
2015Национальное мировоззрение и фольклор в произведениях Иво АндричаНаумова, Анна
2015Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозыЛук'янава, Таццяна
2015Міфалагічны кампанент у светапоглядзе Грышкі – галоўнага героя паэмы Янкі Лучыны «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся»Круглова, Вольга
2015Прынцыпы рэпрэзентацыі вясельнай абраднасці Гомельшчыны ў фальклорных зборніках і навуковых выданняхАкуліч, Юлія
2015Ад драмы да меніпеі. Жанравая поліфанічнасць паэмы Янкі Купалы «Сон на кургане»Каратай, Віктар