Logo BSU

2016. Мова-Літаратура-Культура. Ч. 1 : [50] Главная страница коллекции Статистика

У зборнік уключаны матэрыялы дакладаў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі ―Мова – Літаратура – Культура‖, прысвечанай 90-годдзю прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна, працы якога сталі класікай не толькі нацыянальнай філалогіі, але і замежнай. Удзельнікі канферэнцыі абмеркавалі такія актуальныя тэматычныя кірункі, як аспекты моўных даследаванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка), беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія, гісторыя беларускай мовы, лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынаміка, беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць, нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце, методыка выкладання філалагічных дысцыплін, з якімі і знаѐміць чытачоў гэты зборнік. Адрасуецца студэнтам, настаўнікам, навуковым супрацоўнікам, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца праблемамі філалогіі і культуры.
Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч.1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: РІВШ, 2016. – 200 с. Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук прафесар В.П. Русак доктар філалагічных навук прафесар Л.Д. Сінькова ISBN 978-985-586-011-3

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 50
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2016Семантические типы неполных предложений в китайском языкеШоу Цзяжуй
2016Рэгуляванне сінтаксічнай варыятыўнасці ў беларускай мовеЧайка, Н. У.
2016Дыяхранічны аналіз сістэмы спражэння: да праблемы пераемнасці паміж старой і новай беларускай мовайЦіванова, Г. К.
2016Вывучэнне паланізмаў у беларускім мовазнаўствеСвістунова, М. І.
2016Гаворка мястэчка ЦеляханыСамуйлік, Я. Р.
2016З гісторыі станаўлення і развіцця прыслоўяў прасторавай семантыкі (на матэрыяле гістарычнага слоўніка беларускай мовы)Курловіч, І. М.
2016Крыніцазнаўчы аналіз “Слоўніка беларускай мовы” І. Насовіча і “Слоўніка ўкраінскай мовы” Б. ГрынчэнкіКараткевіч, І. І.
2016Аб асаблiвасцях перакладу тэкстаў навуковага стылю з рускай мовы на беларускуюШарапа, А. А.; Ратынская, Н. В.
2016Спосабы тэрмінаўтварэння ў тэрміналогіі мытнай справыЧаеўская, М. К.
2016Сінтаксічная характарыстыка беларускай эканамічнай тэрміналогііПраконіна, В. У.
2016Тэрміналогія крыптаграфіі: асаблівасці функцыянавання ў беларускай мовеМуравіцкая, А. М.
2016Беларускае галіновае тэрміназнаўства канца XX – пачатку XXI стст.Любецкая, К. П.
2016Выкарыстанне беларускай мовы ў заканадаўчай сферы ва ўмовах білінгвізмуКулеш, Г. І.
2016Галіцызмы ў беларускай філалагічнай тэрміналогііГуль, М. У.
2016Структурна-семантычная характарыстыка субстантыўнай ЛСГ каларатываў у беларускай мовеЯлынцава, І. У.
2016Суфіксоідныя назоўнікі ў беларускіх лексікаграфічных выданняхЮшкевіч, В.С.
2016Сінтагматычныя адносіны ў фаналогііЧахоўскі, Г. К.
2016Нацыянальна-культурны кампанент у моўнай семантыцыЧахоўская, Т. Л.
2016Акцэнтныя дублеты ў сучаснай беларускай літаратурнай мовеХлусевіч, І. М.
2016Некаторыя асаблівасці фарміравання лексіка-семантычных груп у беларускай мовеСкікевіч, Т. І.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 50
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed