Logo BSU

2016. Мова-Літаратура-Культура. Ч. 2 : [43] Collection home page

У зборнік уключаны матэрыялы дакладаў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі ―Мова – Літаратура – Культура‖, прысвечанай 90-годдзю прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна, працы якога сталі класікай не толькі нацыянальнай філалогіі, але і замежнай. Удзельнікі канферэнцыі абмеркавалі такія актуальныя тэматычныя кірункі, як аспекты моўных даследаванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка), беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія, гісторыя беларускай мовы, лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынаміка, беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць, нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце, методыка выкладання філалагічных дысцыплін, з якімі і знаѐміць чытачоў гэты зборнік. Адрасуецца студэнтам, настаўнікам, навуковым супрацоўнікам, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца праблемамі філалогіі і культуры.
Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч.2 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: РІВШ, 2016. – 212 с. Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук прафесар В.П. Русак доктар філалагічных навук прафесар Л.Д. Сінькова ISBN 978-985-586-012-0

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу пры навучанні беларускай мове студэнтаў з краін усходуЯкуба, С. М.
2016Кампаненты зместу навучання беларускай мове як замежнай у кантэксце сучаснай адукацыйнай парадыгмыСямешка, Л. І.
2016Граматычныя памылкі сербаў пры засваенні беларускай мовыСупрунчук, М. В.
2016Інтэрактыўныя падыходы ў выкладанні беларускай мовы як замежнай: моўная гульняСтаравойтава, Н. П.
2016Новы падручнік «Белорусский язык. Самоучитель»: праблемы і рашэнніСомін, А. А.
2016Прафесійная лексіка правазнаўства (з вопыту працы на юрыдычным факультэце)Смольская, Т. М.
2016Асноўныя падыходы да канструявання рознаўзроўневых тэставых заданняў па беларускай і рускай мовахСаўко, І. Э.; Саўко, У. П.
2016Методыка вывучэння драматычнага твора з улікам рода-жанравай спецыфікі на ўроках беларускай літаратурыРашэтнікава, Н. Б.
2016Пазамоўная інфармацыя ў дапаможніках па беларускай мове для замежнікаў: ці ёсць крытэрыі адбору?Рамза, Т. Р.
2016Моўная сітуацыя і моўнае планаванне ў сістэме дашкольнай адукацыіЛянкевіч, А. У.
2016Дапаможнік "20 крокаў да беларускай мовы": як вучыць родную мову нанова (аўтарскі падыход)Літвіноўская, А. Г.
2016Беларуская мова як замежная ў Польшчы і ў свецеКалета, Р.
2016Спецыфіка матывацыі навучэнцаў расійскіх універсітэтаў пры выбары беларускай мовы ў якасці другой замежнай (на прыкладзе гістарычнага факультэта МДУ імя М. В. Ламаносава)Казапалянская, А. В.
2016«Урокі-крокі для беларусікаў» як новы тып падручнікаў для рускамоўных гарадскіх дзяцейЗімнева, І. Р.; Чарнавокая, А. М.; Дошчачка, К. Ю.
2016Беларускамоўныя тэксты Гродзеншчыны на занятках па гісторыі беларускай літаратурнай мовыБубнович, І. І.
2016Фемінісцкая рэвізія міфа ў аповесці М. Этвуд "Пенелапіяда" і рамане А. Брава "Менада і яе сатыры"Янкута, Г. В.
2016Творчасць Ніны Мацяш і сусветны мастацкі вопытШматкова, І. І.
2016Отражение межславянской взаимопомощи в сборнике «Зеркало сербское» Петра II Петровича НегошаЦиманович, Л. С.
2016«Вещный» мир в повести В. Белова «Привычное дело»Федорова, А. В.
2016Беларуская і амерыканская проза пра Першую сусветную вайну: спроба параўнальна-тыпалагічнага вывучэнняТраццяк, З. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43