Logo BSU

2017. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 13 : [33] Collection home page

Logo
У зборнік, падрыхтаваны кафедрай тэорыі літаратуры і вучэбна-навуковай лабараторыяй беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, міфалогіі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. Рэдакцыйная калегія : Т. І. Шамякіна (старш.), А. М. Андрэеў, Г. А. Барташэвіч, А. І. Бельскі, А. У. Марозаў, В. П. Рагойша ISBN 978-985-586-008-3

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 33 of 33
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017Антиквариат в контексте современной культурыКазанина, Виола
2017Образ мирового древа в психологии и культуреГришкевич, Юлия
2017Погребальный ритуал в русской и китайской культурахГэлимэн, Чжу
2017Сімволіка колераў у паэзіі беларускага вяселляПаўлава, Алена
2017Невербальны камунікатыўны код вясельнай абраднасці ГомельшчыныАкуліч, Юлія
2017Любовная тема в фольклоре: к вопросу о генезисеКонобеева, Надежда
2017Проблемы сбора и аутентичности детского фольклораАндриевская, Светлана
2017Міфалагічны персанаж «чорт» у беларускім ландшафцеДучыц, Людміла; Клімковіч, Ірына
2017Фальклор як маркер этнакультурнай самаідэнтыфікацыі народа (песенны рэпертуар Холмшчыны і Падляшша)Дзюкава, Эла
2017Фольклорная картина мира как интегральная типологическая характеристика национальной культурыЛукьянова, Татьяна
2017Функцыянаванне казак у грамадствеШамякіна, Славяна
2017Погрешности мифопоэтической интерпретации и проблема верификации источниковКовалёва, Римма
2017Традыцыі калядна-навагодніх святкаванняў на СтоліншчынеНовак, Валянціна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 33 of 33