Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/182507
Title: Фалькларыстыка : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)»: 1-21 05 01-01 «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)», 1-21 05 01-02 «Беларуская філалогія (камп’ютарнае забеспячэнне)», 1-21 05 01-03 «Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя)» / БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэорыі літаратуры ; склад. І. В. Казакова. – Мінск : БДУ, 2017. – 69 с. – Бібліягр.: с. 62–69.
Authors: Казакова, Ірына Валер'еўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 3-Oct-2017
Abstract: Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Фалькларыстыка", уключанай у вучэбныя планы па спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" (па напрамках), прадугледжвае вывучэнне і засваенне студэнтамі пытанняў тэорыі і гісторыі фальклору, гістарыяграфіі фалькларыстыкі, арганізацыі і методыкі палявой працы, сістэматызацыі архіўных фондаў, тэксталогіі і эдыцыйных прынцыпаў. Фальклор трактуецца як сістэма жанраў, міфалагічных уяўленняў і абрадаў у сучаснай ёй мастацка-духоўнай прасторы. Перспектывы сучаснай фалькларыстыкі звязаны з усведамленнем інтэгральнасці народнай традыцыі і ўключэннем самой дысцыпліны ў агульнанавуковую парадыгму культурнай антрапалогіі пры захаванні свайго безумоўнага значэння. Комплекснае вывучэнне фальклору абяцае вырашэнне шырокамаштабных задач, звязаных з культурна-экалагічнай і сацыякультурнай праблематыкай. Адрасуецца студэнтам спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)” філалагічнага факультэта БДУ, а таксама выкладчыкам дадзенай дысцыпліны.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/182507
Number, date deposit: № 006802102017, Деп. в БГУ 02.10.2017
Appears in Collections:Кафедра гісторыі беларускай літаратуры (ВМК)
Учебно-методические комплексы. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фалькларыстыка.pdfВучэбна-метадычны комплекс554,71 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.