Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/20280
Title: Рэдактарская лабараторыя Якуба Коласа
Authors: Цікоцкі, Аляксандр Міхайлавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2011
Publisher: БДУ
Abstract: Спецсемінар, які прапануецца для вывучэння студэнтам спецыяльнасці “Лі¬та¬ратурная работа (рэдагаванне)”, дазволіць пашырыць уяўленне аб магчымасцях пісь¬мен¬ніц¬кай паэзіі, прозы, мастацкай публіцыстыкі, іх тэматыцы і асаблівасцях. Праграма прадугледж¬вае выкарыстанне разнатыпных практычных заданняў на падставе творчасці Я. Коласа, разлічаных на паглыбленне тэарэтычных ведаў пра мастацкую літаратуру і пуб¬ліцыстыку, іх жан¬ра¬вую дыферэнцыяцыю, пра змястоўныя і маўленчыя адметнасці канкрэтных тво¬раў. Асноўная ўвага ў межах дысцыпліны адводзіцца даследаванню арга¬ніч¬нас¬ці ўключэння моўнага факта ў структуру тэксту.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/20280
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Redaktarskaja labaratoryja Kolasa.pdf111,87 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.