Logo BSU

2000, №1 (красавік) : [27] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2000Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск : Універсітэцкае. – 2000. – № 1-
2000Карпаў Уладзімір Аляксандравіч-
2000IX Міжнародны кангрэс выкладчыкаў рускай мовы і літаратурыГурская, Ю.
2000Рэц. на кн. : С. Я. Гончарова-Грабовская. Комедия в русской драматургии 1980-1990-х годов (жанровая динамика и типология). Мн.: Выдавецкі цэнтр БДУ, 1999 г. 224 с.Аўтуховіч, Т. Я.
2000Рэц. на кн. : Б. А. Плотнікаў. Бепаруская мова ў сістэме славянскіх моў: Вучэбны дапаможнік. Mн .: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 1999. 119с.Красней, В. П.
2000Азначэнне катэгорыі маўленчага жанру з лінгваметадычных пазіцыйНікалаенка, Г. І.
2000Некаторыя аспекты асвятлення сацыяльна-маральных пытанняў перыядычнага друку 90-х г. XX ст.Падаляк, Т. У.
2000Рэгіянальная прэса Беларусі: праблемы i меркаванніДубовік, В. І.
2000Параўнальны аналіз суб’ектаў пры дзеясловах смяяцца i плакапь у вершах Я. Коласа i Я. КупалыМіхайлава, А. У.
2000Л. І. Бурак як мовазнавецГермановіч, І. К.
2000Суфіксальныя універбаты ў сучасным перыядычным друкуУласевіч, В. І.
2000Аб дэнататыўнай структуры загадак пра чалазекаКазанцава, А. А.
2000"Я", "другі " i свет у лірічным дыскурсе: ментальныя станы i ментальныя сітуацыіТарасевіч, А. Г.
2000З назіранняў над словазмяненнем назоўнікаў у мове стараўкраінскіх помнікаўСтральчук, Г. П.
2000Пераклад як моўна-культурная з’яваГалубенка, І. В.
2000Транзітыўная мадэль як паказальнік безэквівалентнасці сінтаксісу беларускай мовы (пры супастаўленні з польскай мовай)Важнік, С. А.
2000Адлюстраванне гендэрных адносін у беларускай фразеалогіі (на матэрыяле "Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы" I. Я. Лепешава)Пяршай, А. Ю.
2000Тыпы фармальна-семантычных адносін руска-беларускіх гетэралексаў-назоўнікаўСвірыдзенка, А. А.
2000Фарміраванне семантычнай структуры мнагазначных кампанентаў кампозітаўСвірыдовіч, М. В.
2000Назвы частак сутак у рускай i балгарскай мовах (супастаўляльна-семасіялагічны аналіз)Пятрова, К. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27