Logo BSU

Browsing "2002, №3 (снежань)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 28  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2002Матываваныя прыметнікі i назоўнікі ў ад’ектыўных словаўтваральных гнёздахКаліценя, Ірына Уладзіміраўна
2002Трансфармацыя міфалагемы “ваўкалак” у прозе Яна БаршчэўскагаХаўстовіч, Мікола Валянцінавіч
2002Канцэпты "незалежнасць", "свабода", "воля" i этнакультурная самаідэнтыфікацыя беларусаў у перыяд ВКЛЧарняўская, Юлія Вісарыёнаўна
2002Прыметнік у “Арыстоцелевых варотах” (XVI ст.)Перавалава, Наталля Юр'еўна
2002Взаимодействие языковых факторов и гендерных стереотипов в процессе формирования образа мужчиныСофронова, Ирина Николаевна
2002Частеречная организация русских и немецких паремий (статистический анализ)Ефремова, Наталья Ильинична
2002Феномен "пустоты" в творчестве русских постмодернистовСкоропанова, Ирина Степановна
2002Жанрава-стылёвая шматграннасць сучаснай філасофскай лірыкіГоўзіч, Ірына Мікалаеўна
2002Да пытання аб камунікатыўнай прыродзе палітычнага дыскурса (на матэрыяле дакументаў па гісторыі Беларусі 20-30-х гг. XX ст.)Чахоўскі, Георгій Канстанцінавіч
2002Да пытання аб фонастылістычных адзінках сучаснай беларускай мовыДзергачова, Таццяна Леанідаўна
2002Национально маркированная лексика в паремиях (на материале русских и английских пословиц и поговорок)Ясюкевич, Елена Николаевна
2002Папярэднія звесткі аб палемічным трактаце з рукапісу P 97 бібліятэкі НАН БеларусіТарэлка, Міхаіл Уладзіміравіч
2002Састаўныя гелонімы (назвы балот) у гідраніміі БеларусіКопач, Алег Ігаравіч
2002III Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова - літаратура - культура”Прыгодзіч, М. Р.
2002Международная научная конференция «Палеославистика и компаративистика», посвященная памяти А.Е. Супруна (III Супруновские чтения)Гарник, А. В.
2002Прафесійна-этычныя канфлікты ў журналістыцы: вопыт грамадскага рэгуляванняПадаляк, Таццяна Уладзіміраўна
2002Рэц. на кн. : Anatol Aksamitów, Maria Czurak. Słownik frazeologiczny białorusko-polski. Беларуска-польскі фразеалагічны слоўнік. Warszawa: Fundacja Slawistyczna. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2000. 260 s.Галяк, С. У.
2002Абарона дысертацый на філалагічным факультэце у 2001-2002 гг.Красней, В. П.
2002Прэса грамадскіх аб’яднанняў як аб’ект даследаванняСтанюта, Дзмітрый Аляксандравіч
2002Рец. на кн. : Научные труды кафедры русской литературы БГУ. Выпуск 1. Мн .: РИВШ БГУ, 2002. 246 с.Стариченок, В. Д.; Самусенко, В. И.