Logo BSU

Browsing "2018. Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 29  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Прадмова да зборніку артыкулаў "Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі"Шамякіна, Таццяна
2018Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі : зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай ; склад. В. В. Прыемка-
2018У пошуках «цэласнага вобліку» Вацлава Ластоўскага: некалькі ўкраінскіх аспектаў вымярэння творчай асобыКабржыцкая, Таццяна
2018Шлях да БДУ пачаўся з хаты на пляцы ВоліРагойша, Вячаслаў
2018Интегративные процессы в системе словесного искусстваКовалева, Римма
2018Концепция интегративной фольклористикиКовалева, Римма
2018Мотив судьбы в художественной картине мира Юй ХуаКрылова, Светлана
2018Персоноцентризм в литературе как нравственно-философская стратегияАндреев, Анатолий
2018Восеньскія песні як спецыфічная беларуская з’ява ў славянскім фальклорыКазакова, Ірына
2018«Кропивині байки»: сацыякультурны кантэкстДзюкава, Эла
2018Магілёўшчына ў мастацкім выяўленні Аляксея ПысінаНуждзіна, Тамара
2018Цвіце мэйхуаКенька, Міхась
2018Трансфармацыі прасторава-часавага кантынуума як літаратуразнаўчы прыёмШамякіна, Марыя
2018Так поўніліся рэкіМушынскі, Міхаіл
2018Дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызму (на матэрыяле пенталогіі Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце»)Шамякіна, Таццяна
2018Историография этнологического и фольклористического изучения белорусской культуры (конец ХІХ – первая половина ХХ в.)Морозова, Татьяна
2018Камунікатыўная стратэгія няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозыЛук’янава, Таццяна
2018Мандрівний пам’ятник і стійка наука любовіЛевицький, В'ячеслав
2018Асноўныя даты жыцця і творчасці В. П. Рагойшы-
2018Ролевые константы и обрядовые стереотипы в фольклорном сознании белорусов (на материале свадебных песен)Приемко, Ольга