Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/209555
Title: Гісторыя Беларусі ад старажытнасці да канца XIV ст. : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)», напрамак спецыяльнасці 1-21 03 01-01 «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» / У. А. Падалінскі ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Мінск : БДУ, 2018. – 55 с. – Бібліягр.: с. 52–55.
Authors: Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::Подразделение БГУ::Исторический факультет
Issue Date: 28-Nov-2018
Abstract: Электронны вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны для падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй першай ступені навучання і прызначаны для студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ, якія атрымліваюць адукацыю па напрамку спецыяльнасці 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная). Складаецца з канспекта лекцый, тэм семінарскіх заняткаў і метадычных рэкамендацый па іх правядзенні, прыкладнай тэматыкі рэфератаў і кантрольных пытанняў па курсу, зместу вучэбнай дысцыпліны, спісу рэкамендаванай літаратуры. Матэрыялы, якія ўтрымлівае дадзены вучэбна-метадычны комплекс, павінны садзейнічаць усебаковаму вывучэнню гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XIV ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/209555
Number, date deposit: №009827112018, Деп. в БГУ 27.11.2018
Appears in Collections:Учебно-методические комплексы исторического факультета
Учебно-методические комплексы. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гісторыя Беларусі ад старажытнасці да канца XIV ст.pdfЭлектронны вучэбна-метадычны комплекс536,83 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.