Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/214590
Title: Самы дасканалы звод законаў Вялікага Княства Літоўскага
Other Titles: Самый совершенный свод законов Великого Княжества Литовского / Т. И. Довнар
The most complete set of laws of the Grand Duchy of Lithuania / T. Dovnar
Authors: Доўнар, Таісія Іванаўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 3-11.
Abstract: У атыкуле разглядаюцца прычыны і падставы прыняцця новага зводу законаў Вялікага Княства Літоўскага. Гаворыцца аб важнейшых палажэннях Статута 1588 г., адлюстраваўшых новыя прагрэсіўныя тэндэнцыі ў праве. Падкрэсліваецца яго значэнне як дзеючага закона і тэарэтыка-праграмнага дакумента, у якім знайшла адлюстраванне палітыка-прававая думка.
Abstract (in another language): В статье рассматриваются причины и основания принятия нового свода законов Великого Княжества Литовского. Говорится и важнейших положениях Статута 1588 гг., отразивших новые прогрессивные тенденции в праве. Подчеркивается его значение как действующего закона и теоретико-программного документа, в котором нашла отражение отечественная политико-правовая мысль.
The article deals with the reasons and grounds for the adoption of a new set of laws of the Grand Duchy of Lithuania. The author researches the most important provisions of the Statute of 1588, reflecting new progressive trends in law. The importance of Statute as a law and theoretical document reflecting the political and legal thought is emphasized.
Description: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года як помнік права сусветнай спадчыны
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214590
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-11.pdf252,61 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.