Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/214630
Title: Развитие судебно-процессуальных отношений в XVI ст.
Other Titles: Развіццё судова-працэсуальных адносін у XVI ст. / А. І. Голубева
Development of judicial procedure relations in the XVI century / A. I. Golubeva
Authors: Голубева, Арина Игоревна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 229-231.
Abstract: Рассмотрены некоторые принципы процессуального права, порядок участия в процессе соучастников и третьих лиц, некоторые вопросы подсудности дел. Отмечено, что по своей теоретической разработке процессуальное право XVI ст. было высоко развитым и регулировало все основные процессуальные действия суда и других участников процесса.
Abstract (in another language): Разгледжаны некаторыя прынцыпы працэсуальнага права, парадак удзелу ў працэсе саўдзельнікаў і трэціх асоб, некаторыя пытанні падсуднасці спраў. Адзначана, што па сваёй тэарэтычнай распрацоўцы працэсуальнае права XVI ст. было высока развітым і рэгулявала ўсе асноўныя працэсуальныя дзеянні суда і іншых удзельнікаў працэсу.
The article deals with some of the principles of procedural law, the procedure for participation in the partners and third parties, some issues of jurisdiction of cases. It is noted that, in its theoretical development of the procedural law of the XVI century. It was highly developed and regulated all the main proceedings of the court and other participants in the process.
Description: Раздзел II. Прававая рэгламентацыя грамадскіх адносін па Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214630
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
229-231.pdf230,61 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.