Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/216455
Title: Рэгіянальная прэса ў фарміраванні духоўнага патэнцыялу грамадства
Authors: Прахарэня, Марына
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Международная журналистика – 2019: евразийско-атлантическое партнерство и медиа : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Б. Л. Залесский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 244-249.
Abstract: Разглядаецца роля рэгіянальнай прэсы ў духоўным развіцці сучаснага грамадства. Падкрэсліваецца значэнне дадзенага сегмента СМІ ў фарміраванні маральна-этычных арыентацый насельніцтва. На падставе вынікаў кантэнт-аналізу зроблены высновы аб неабходнаці ўдасканалення камунікатыўнай стратэгіі рэгіянальнай прэсы ў накірунку сцвярджэння гісторыка-культурных каштоўнасцей, павышэння ўвагі да этнічных асаблівасцей, талерантных узаемаадносін, духоўнага ўдасканалення асобы і інш.
Abstract (in another language): This paper studies the role of regional press in spiritual development of modern society. The work emphasizes the importance of this media segment in shaping the moral and ethical orientations of population. At the basis of content-analysis results the author draws conclusions about the necessity of improving the communicative strategies of the regional press in the direction of approving historical and cultural values, increasing attention to the ethnic features, tolerant relationships, spiritual enhancement of personality and others.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/216455
ISBN: 978-985-566-686-9
Appears in Collections:2019. Международная журналистика – 2019: евразийско-атлантическое партнерство и медиа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
244-249.pdf318,08 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.