Logo BSU

Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. : [2993] Главная страница раздела Статистика

Logo

Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : навукова-тэарэтычны часопіс / засн.: Беларускі дзяржаўны ун-т ; гал. рэд.: С. У. Абламейка, нам. гал. рэд.: М. А, Жураўкоў. - 1969, сакавік - . - Мінск : БДУ.

Адказны рэдактар часопіса : доктар філалагічных навук, прафесар МЯЧКОЎСКАЯ Н. Б.

ISSN 2308-9180

Часопіс выдаецца з сакавіка 1969 года адзін раз у чатыры месяцы. Тэксты прадстаўлены на рускай і беларускай мовах, анатацыі - на англійскай і рускай.

Рэдакцыйная калегія серыі:

З. І. БАДЗЕВІЧ , Т. М. ВАЛЫНЕЦ , С. Я. ГАНЧАРОВА-ГРАБОЎСКАЯ (нам. адказнага рэдактара) , У. В. ГНІЛАМЁДАЎ, Т. М. ДАСАЕВА (нам. адказнага рэдактара) , С. В. ДУБОВІК , В. Л. ЖУК (нам. адказнага рэдактара) , С. М. ЗАПРУДСКІ , В. І. ІЎЧАНКАЎ , Т. П. КАЗАКОВА , А. А. ЛУКАШАНЕЦ , Н. С. МАКАРЭВІЧ (адказны сакратар), Н. М. НІЖНЁВА , М. Р. ПРЫГОДЗІЧ (нам. адказнага рэдактара), , В. П. РАГОЙША , І. С. РОЎДА, В. М. САМУСЕВІЧ, , Л. П. САЯНКОВА , У. Д. СТАРЫЧОНАК, В. П. ТАРАНЦЕЙ, І. У. ТАЯНОЎСКАЯ , Г. К. ТЫЧКО, В. В. ХАЛІПАЎ , І. А. ЧАРОТА, Т. І. ШАМЯКІНА .

Паштовы адрас рэдакцыі: 220030, Мінск, вул. Бабруйская, 7.

Адрас рэдакцыі: вул. Кальварыйская, 9, каб. 101, 105.

Тэл. 259-70-74, 259-70-75

E-mail: vestnikbsu@bsu.by

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Коллекции этого раздела