Logo BSU

1997, №3 (снежань) : [24] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1997Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1997. – № 3-
1997Беларуская мова ў другой палове XX ст.Красней, В. П.
1997Рэц. на кн. : Ф. С. Шимкевич як лексикограф і україньске словникарство. Кінець XVIII-початок XX ст. / Б. К. Галас. - Ужгород, 1995. - 297 с.Плотнікаў, Б. А.
1997Сафія Аляксееўна Лысенка-
1997Ефрасіння Леанідаўна Бондарава (да 75-годдзя з дня нараджэння)-
1997Творчасць як мэта i сродак выхаванняНавумчык, В. М.
1997З назіранняў над мовай беларускай прэсы для "дзелавых людзей"Цікоцкі, А. М.
1997Характар узаемаадносін вербальных i невербальных сродкаў у камунікатыўным акце ва ўмовах функцыяніравання нацыянальнай мовыКаспарава, І. С.
1997Сістэма займеннікаў з функцыянальна-семантычнага пункту гледжання (у пошуках рацыянальнай граматыкі)Кіклевіч, А. К.
1997М. А. Жыдовіч як мовазнавецГермановіч, І. К.
1997Тэрміны метафарычнага ўтварэння ў прыродазнаўчай i прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіяхКапейко, Т. В.
1997Стылістычныя сродкі стварэння мастацкага вобраза ў аповесці М. Кунцэвіч "Чужаземка"Фамянкова, М. А.
1997Славянскія назвы АрыёнаІвашына, Н. В.
1997Зваротна-прыналежны займеннік у балгарскай мовеЗінкевіч, А. В.
1997Праблема канструявання дэнатата ў мове "магчымых светаў": назоўнік русалка ў вершах В. Брусава, М. Багдановіча і Я. КупалыМіхайлава, А. У.
1997Словаўтваральная парадыгма некаторых груп беларускіх прыметнікаўКаліценя, І. У.
1997Функцыяніраванне ўказальных слоў тут – там і гэты – той у паэме “Новая зямля" Якуба КоласаГорская, С. А.
1997Якасныя прыметнікі ў паэзіі Максіма БагдановічаРасолька, А. М.
1997Лексіка канцылярска-юрыдычных дакументаў Віцебшчыны першай палавіны XVI ст.Казачэнка, Т. М.
1997Пісьменнік i некаторыя пытанні мовыМажэйка, Н. С.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24