Logo BSU

1998, №1 (красавік) : [28] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1998Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1998. – № 1-
1998Павел Іванавіч Ткачоў-
1998Рэц. на кн. : Харламаў І. Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламаў. - Мн.: Універсітэцкае, 1996. - 511 с.Сманцар, А. П.
1998Рэц. на кн.: H. И. Толстой. Избранные труды. Том I: Славянская лексикология и семасиология / H. И. Толстой. - М.: "Языки русской культуры", 1997. - 520 с.Супрун, А. Я.
1998XVI Міжнародны кангрэс лінгвістаўПрохарава, С. М.
1998Некаторыя асаблівасці ўспрымання i міжасабовага ацэньвання ў групеШутава, С. Г.
1998Пабудова навучальнага працэсу ў манаскіх школах на БеларусіЗвонік, І. Я.
1998Карэспандэнцыя i група карэспандэнцый (Параўнальны аналіз жанраў беларускага і кітайскага друку)Асіме Ніяз
1998Маніпуляцыя акцэнтамі ў сучаснай перыёдыцыСтральцоў, Б. В.
1998Функцыянальна-семантычны аналіз дзеяслова рашаць/рашыцьРудэнка, А. М.
1998Колеравая i светлавая метафара ў творах Якуба КоласаБабіч, Ю. М.
1998Сістэмнасць тэрмінаў беларускай батанічнай тэрміналогііЛапкоўская, А. М.
1998Намінатыўныя рады, дэскрыпцыі i цытацыі ў аповесці М. А. Булгакава"Сабачае сэрца"Дзесюкевіч, В. І.
1998Да пытання аб ментальнай дамінанце ідыялектуТарасевіч, А. Г.
1998Стылістычная канвергенцыя асіметрычных моўных знакаў як экспрэсіўны фактар (на прыкладзе паэтычнага сінтаксісу М. А. Забалоцкага)Панкратовіч, Т. В.
1998Лексічныя новаўтварэнні А. І. СалжаніцынаМіхалкіна, Т. А.
1998Спроба канцэптуальнага i лінгвістычнага аналізу рамана Ф. М. Дастаеўскага «Бедныя людзі»Шырокава, М. А.
1998Эліпсіс i імплікацыя як праявы асіметрыі моўнага знакаЧайка, Н. У.
1998Антанімізацыя аказіянальных слоўЧарнаброўкіна, Н. У.
1998Вопыт сістэмнага аналізу скланення назоўнікаў у Статуце 1529 г.Хвагіна, К. У.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28