Logo BSU

Browsing "1998, №2 (жнівень)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 23  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1998Верш Пеё Яварава "Молитва" i яго беларускі пераклад (лінгвістычны аналіз)Супрун-Бялевіч, Л. Р.; Іваноў, К. І.
1998Дыялог у лірыцы Марыны ЦвятаевайМакарава, А. В.
1998З'ява аферэзісу ў беларускіх гаворкахХромчанка, А. Р.
1998Адлюстраванне кароткіх i поўных форм прыметнікаў у “Трыбунале”Паляшчук, Н. В.
1998Аналіз некаторых груп адсубстантыўных прыметнікаў ca значэннем колеру ў сучаснай беларускай мовеРазладава, М. У.
1998Апавядальнік у "Запісках Сопліцы" Г. ЖэвускагаБілюценка, А. І.
1998Абсурд усепранікальнага бунту (Багаборніцкая драма Леаніда Андрэева "Сава")Сомаў, С. Э.
1998Аналіз дзеясловаў "смеяться" i "плакать" у паэтычнай мове А. Блока і В. Брусава з дапамогай тэорыі вертыкальных сінтаксічных палёўМіхайлава, А. У.
1998Аб механізмах рэгулявання СМІ за мяжой, ці аб суадносінах паняццяў "прыватны" i "дзяржаўны"Тоўсцік, І. А.
1998Творчасць Ф. Багушэвіча ў ацэнках беларускай i замежнай крытыкі XIX-XX стст.Булгакаў, В. У.
1998Як звалі нясвіжскую уладальніцу муз?Некрашэвіч, Ж. В.
1998Функцыі эліпсіса ў бяззлучнікавым складаным сказеКрук, Б. А.
1998Сістэма часаабазначэнняў ва усходнеславянскіх замовахЖылінская, І. А.
1998Прафесійна-педагагічная дзейнасць выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў у сучасных умовахГайсёнак, І. П.
1998Удасканальванне арганізацыі i планіравання вучэбнага працэсу па замежных мовах у сістэме універсітэцкай адукацыіХвядчэня, Л. В.
1998Адам Яугенавіч СупрунПлотнікаў, Б. А.
1998"Свабодны паток інфармацыі" ў сучасных міжнародных адносінахКесінгтон, Айгбовія
1998Анамастычныя псеўдаідэнтыфікацыі як троп i як “тэкст у тэксце” (На матэрыяле рускамоўных выданняў Беларусі i Pacii за 1996-1997 гг.)Ратнікава, І. Э.
1998Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск : Універсітэцкае. – 1998. – № 2-
1998Індаеўрапейскі субстрат у нацыянальных i лакальных трансфармацыях матыву змеяборстваКавалёва, М. А.