Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/222561
Title: Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук : 10.01.10 / Падаляк Таццяна Уладзіміраўна ; Беларускі дзяржаўны універсітэт
Authors: Падаляк, Таццяна Уладзіміраўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2019
Publisher: Miнск
Abstract: Мэтай работы з’яўляецца распрацоўка тэарэтыка-метадалагічных і канцэптуальных асноў аксіялогіі беларускай журналістыкі, фарміраванне якой ажыццяўлялася ў кантэксце атрымання Рэспублікай Беларусь суверэнітэту, станаўлення базісных прынцыпаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ў сацыякультурных умовах канца ХХ – пачатку ХХІ ст., у працэсе ўзрастаючай адказнасці прэсы за развіццѐ прыярытэтных сацыяльных каштоўнасцей, светапоглядных уяўленняў і маральна-этычных імператываў медыяаўдыторыі, нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў грамадства.
Description: Навуковая работа выканана ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Навуковы кансультант – Гніламѐдаў Уладзімір Васільевіч, акадэмік НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі літаратуры ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі».
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/222561
Appears in Collections:Авторефераты докторских диссертаций, защищенных в совете Д 02.01.08

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аўтарэферат_ПАДАЛЯК_ДРУКАРНЯ_1.pdf456,95 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.