Logo BSU

Browsing "2010. Мова-Лiтаратура-Культура" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 116  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Вербалізацыя этыкетнага жэсту «паклон» у лістах Р. Барадуліна да В. БыкаваДоўгаль, Дз. А.
2010Фанетычны прынцып беларускага правапісу і методыка яго рэалізацыі ў навучанні школьнікаўЯкуба, Святлана Міхайлаўна
2010Структурныя і змястоўныя элементы беларускіх і ведыйскіх замоў: агульнае і адметнаеДзянісенка, В. С.
2010Назоўны і творны прэдыкатыўны назоўнікаў пры звязцы быць у форме прошлага часу ў мове твораў Якуба КоласаДанільчык, З. П.
2010Тэматычныя адносіны паміж варыянтнымі лексічнымі кампанентамі фразеалагізмаў беларускай і англійскай моўБочкар, Т. П.
2010Тэндэнцыі развіцця беларускай гістарычнай драмы ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.Бармоціна, А. В.
2010Русская и английская субстантивная лексика с семой ‘смех’ в ономасиологическом освещенииБазылева, И. С.
2010Узаемадзеянне тактыльных прыкмет у семантыцы прыметнікаў тактыльнага ўспрымання (на матэрыяле рускай і беларускай моў)Астапкіна, К. С.
2010Гендэрны аспект і моўныя сродкі яго выражэння ў паэзіі Яўгеніі ЯнішчыцТарасюк, В. С.
2010Парцэляцыя як асобая сінтаксічная з’ява (на матэрыяле складаных сказаў)Савіцкая, І. У.
2010Редупликативные образования на страницах журнала «Вожык»Шульга, Н.
2010Моўная карцiна свету ў беларускiх народных чарадзейных казкахГалаўня, Н. І.
2010Народная культура як фактар захавання маральнага і фізічнага здароўя грамадстваКазакова, І. В.
2010Культура беларускай мовы ў СМІ: праблемы дакладнасці і чысціні маўленняНавасельцава, І. І.
2010Эвалюцыя формы і семантыкі каравайнага абрадуРудэнка, А.; Валатоўская, Н.
2010Дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі беларускай мовы: утварэнне, функцыянаванне, перакладМюлер, В.
2010Метады навучання беларускай мове як замежнайЧахоўская, Таццяна Леанідаўна
2010Фразеасемантычнае поле “каханне” ў беларускай мовеСадоўская, Анжаліка Леанідаўна
2010Сінтаксічная канцэпцыя Яўхіма Карскага ў аспекце станаўлення беларускай сінтакталогііВажнік, Сяргей Аляксандравіч
2010Дэрывацыйнае поле прэфіксальных прыметнікаў са значэннем адмоўя ў сучаснай беларускай мовеБадзевіч, Зінаіда Іванаўна