Logo BSU

Browsing "2008. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 7" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 33  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2008Сімволіка голуба і ластаўкі ў беларускай ідыяматыцы і культурыПрычынец, І. Р.; Садоўская, А. Л.
2008Спроба вызначыць агульнакатэгарыяльнае значэнне прыназоўнікаМіхневіч, А. Я.; Купрэева, Т. І.
2008Нацыянальна-культурныя канатацыі лексемы 'пчала' ў беларускай фразеалогііПрычынец, І. Р.
2008Сінтаксічныя асаблівасці беларускага фальклорнага тэксту (на матэрыяле калыханак і дзіцячых песень)Любецкая, К. М.
2008Афарыстычнае выслоўе – спецыфічная адметнасць мастацкага твораЛеванюк, А. Я.
2008Граматычныя ўмовы ўзмоцненага адасабленняБурак, І. Л.
2008Праклёны як тэкст і этналінгвістычны феноменАлбут, А. А.
2008Вобраз свінні ў беларускай фразеалогііБагушэвіч, А. М.; Садоўская, А. Л.
2008Фразеалагізмы ў лексічнай структуры мастацкага ідыялекту (на матэрыяле твораў М.Зарэцкага)Пятрова, Н. Я.
2008Анамастычная метафара як спосаб аксіялагічнага асэнсавання рэчаіснасціКажарновіч, М.
2008Да пытання аб нацыянальна-культурных канатацыях лексем 'дом', 'хата' ў моўнай карціне свету беларусаўСамахвал, Сяргей
2008Газетная абвестка: форма рэкламы?Сёмка, Юлія
2008Мова і тэкстСушыенкава, Яна
2008Стылізацыя гутарковага маўлення ў мастацкай прозе Міхася КлебановічаШаломская, І.
2008Кафедра сучаснай беларускай мовы: дасягненні і перспектывыБадзевіч, Зінаіда Іванаўна
2008Словаўтваральныя варыянты ад’ектываў у мове твораў Якуба КоласаБадзевіч, Зінаіда Іванаўна
2008Этналiнгвiстыка як навука. Задачы i мэты, аб’ект i прадмет этналiнгвiстычнага даследаванняСадоўская, Анжаліка Леанідаўна
2008Функцыі маўленняМіхневіч, Арнольд Яфімавіч
2008ПРАЦЫ КАФЕДРЫ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. Выпуск 7-
2008Семантыка моўных адзінак як аб’ект навуковага даследаванняЧахоўскі, Георгій Канстанцінавіч