Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/235179
Title: Стыль масавай камунікацыі ў працах сучасных медыялінгвістаў: новыя падыходы да ўнутрыстылявой дыферэнцыяцыі
Other Titles: The style of mass communication in the works of contemporary media linguists: new approaches to internal style differentiation / A. U. Dubrouski
Authors: Дуброўскі, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 21­й Міжнар. навук.­практ. канф., Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 499-504.
Abstract: Даклад прысвечаны новым падыходам у сучаснай медыялінгвістыцы да ўнутранай дыферэнцыяцыі стылю масавай камунікацыі. Традыцыйныя намінацыі, адлюстраваныя ў падручніках, уяўляюцца спрэчнымі. Мэта даследавання – прывесці змест лінгвістычных вучэбных дысцыплін, якія разглядаюць гэтую праблематыку, у адпаведнасць з сучаснай навукай. Вынікі могуць быць выкарыстаны непасрэдна ў практыцы выкладання стылістыкі ў вышэйшых навучальных установах.
Abstract (in another language): The report focuses on new approaches in modern media linguistics to the internal differentiation of style of mass communication. Traditional nominations reflected in textbooks are debatable. The purpose of research – to bring the contents of linguistic disciplines, which consider this perspective, in line with modern science. The results can be used directly in the practice of teaching style at universities.
Description: Раздзел VI. Медыялінгвістыка: сучасная парадыгма навуковых ведаў і рэдактарскі вопыт
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/235179
ISBN: 978-985-566-882-5
Sponsorship: Даследаванне выканана пры фінансавай падтрымцы БРФФД у рамках навуковага праекта «Медыялінгвістыка ў Беларусі: умовы фарміравання, асаблівасці развіцця і сучасны стан» (дамова з БРФФД № Г18­062 ад 30.05.2018 г.).
Appears in Collections:2019. Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499-504.pdf353,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.