Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/237712
Title: Гiстарыяграфiя гiсторыi Беларусi ХIХ – XX ст. Гістарыяграфія этналогіі Беларусі № УД-7549/вуч.
Other Titles: Вучэбная праграма Установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках). Напрамак спецыяльнасці: 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)
Authors: Навагродскі, Тадэвуш Антонавіч
Хадасевіч, Ганна Сяргееўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 12-Jul-2019
Abstract: Вучэбная дысцыпліна «Гiстарыяграфiя гiсторыi Беларусi ХIХ – XX ст. Гістарыяграфія этналогіі Беларусі» уваходзiць у сiстэму тэарэтычна-метадалагiчнай падрыхтоўкi спецыялiстаў-гiсторыкаў гістарычнага факультэта БДУ. Ён выкладаецца на працягу пятага семестра трэцяга года навучання, для студэнтаў спецыялізацыі гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. У вучэбнай праграме ўлічаны патрабаванні адукацыйнага стандарта цыклу сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Мэта вывучэння дысцыпліны заключаецца ў набыцці ведаў аб асноўных этапах айчыннай гісторыі, гісторыі станаўлення і развіцця гістарычнай навукі, школ і накірункаў, даследчыцкiх падыходаў і метадалогіі; у фарміраванні творчай, сацыяльна актыўнай і патрыятычнай асобы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/237712
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени
Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гістарыяграфія_Навагродскі-Хадасевіч.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.