Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/240464
Title: Аб распрацоўцы і ўдасканаленні беларускай эканамічнай тэрміналогіі
Other Titles: To wards development and improvement of the Belorusian economic terminology / V. U. Prakonina
Authors: Праконіна, В. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 267-272.
Abstract: Артыкул прысвечаны пытанням стварэння корпуса беларускіх эканамічных тэрмінаў, які дапаможа прасачыць колькасныя і якасныя змены, што адбываюцца ў беларускай эканамічнай тэрміналогіі. У эканамічнай тэрміналогіі адлюстроўваюцца ўсе працэсы, якія адбываюцца ў соцыуме. Узнікненне, развіцце новых галін эканамічнай навукі выклікае з‘яўленне ў мове новых тэрмінаў.
Abstract (in another language): The article is devoted to the creation of the corpus of Belarusian economic terms, which helps to trace the quantitative and qualitative changes in the Belarusian economic terminology. Economic terminology reflects all processes taking place in society. The emergence and development of new sectors of economic science gives rise to new terms in the language.
Description: Секция 2. Актуальные проблемы перевода и сопоставительные исследования языков
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/240464
ISBN: 978-985-566-825-2
Appears in Collections:2019. Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
267-272.pdf382,89 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.