Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243292
Title: «Carmen de bisonte» Мікалая Гусоўскага як падвойны акт камунікацыі: працэс стварэння іміджу і трансфармацыйны дыскурс
Authors: Рутц, Марыён
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2020
Citation: Філалагічныя штудыі = Studia philologica : зб. навук. арт. Вып. 9 / БДУ, Каф. класічнай філалогіі ; [рэдкал.: В. Г. Пракапчук (гал. рэд.) і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 118–154.
Abstract: «Carmen de bisonte» (1521/1523) ставіць пад сумненне само ўяўленне пра нацыянальную літаратуру. Месца нараджэння аўтара застаецца аб’ектам дыскусіі, мова твора – лацінская. У выніку «Песня пра зубра» сёння ўключаецца ў некалькі гісторыка-літаратурных аглядаў эпохі Рэнесансу (польскі, беларускі, літоўскі) адначасова. У артыкуле прапануецца новая інтэрпрэтацыя ў процівагу распаўсюджанным «патрыятычным» прачытанням. «Carmen de bisonte» не з’яўляецца выразам толькі адной нацыянальнай ідэнтычнасці, але ўтрымлівае ў сабе маркеры, якія свядома задуманы як нетрывалыя і могуць накладацца адзін на другі. Далейшыя тэзісы фармулюцца зыходзячы з прагматыкі тэкста, г. зн. з акалічнасцяў напісання і публікацыі. Твор быў напісаны ў Рыме як заданне ў межах дыпламатычнай місіі, калі мець на ўвазе Льва Х як адрасата і «паўднёвую» чытацкую аўдыторыю. Пасля гвалтоўнай смерці адрасата, а таксама апекуна/кліента тэкст быў апублікаваны ў Кракаве і адрасаваны каралеве Боне Сфорца, але галоўным чынам – чытачам з Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.
Abstract (in another language): «Carmen de bisonte» (1521/1523) challenges the idea of national literatures. The local origin of the author is contested, the language – Latin. As a result, the «Poem on Bison» today is incorporated into several Renaissances (Polish, Belorussian, Lithuanian) simultaneously. The article proposes a new interpretation in opposition to widespread «patriotic» readings. Instead of the articulation of one exclusive, national identity, «Carmen de bisonte» contains overlapping and consciously vague markers. Further theses develop from the text’s pragmatics, i. e. the context(s) of writing and publication. It was written in Rome, as part of a diplomatic mission, with pope Leo X. as addressee and a «Southern» audience in mind. After the sudden death of the addressee and also of the patron-and-customer, the text was published in Cracow, addressed at queen Bona Sforza and at mainly Eastern Central European readers.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243292
Appears in Collections:2020. Філалагічныя штудыі = Studia philologica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118-154.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.