Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243538
Title: Сінтаксіс інфармацыйных жанраў газеты: экспрэсіўныя сродкі і камунікатыўныя няўдачы
Other Titles: Syntax of newspaper media genres: expressive means and communication failures / A. U. Dubrouski
Authors: Дуброўскі, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 96-101.
Abstract: Даследуюцца сінтаксічныя структуры інфармацыйных жанраў газет. Асноўная праблематыка – экспрэсіўныя сродкі сінтаксісу і камунікатыўныя няўдачы, прычына якіх – памылковае ўжыванне сінтаксічных адзінак. Мэта даследавання – паглыбленне тэарэтычных асноў рэдактарскай методыкі працы з тэкстам. У даследаванні сфармуляваны падыходы да камунікатыўна-стылістычнага аналізу сінтаксісу пачатковых фрагментаў медыятэкстаў.
Abstract (in another language): The syntactic structure of newspaper media genres are examined. Main issues are expressive syntactic means and communication failures, much are caused misuse of syntactic units. The purpose of the study is extending of theoretical knowledge of editorial text methods. Approaches to communicative and stylistic syntax analysis of the initial media text fragments are formulated.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243538
ISBN: 978-985-566-934-1
Appears in Collections:2020. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96-101.pdf352,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.