Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243601
Title: Асаблівасці мовы і стылю сучасных раённых газет Беларусі (на прыкладзе газеты «Зара над Сожам»)
Other Titles: Special features of language and style of the district newspapers in Belarus (on example of newspaper «Zara nad Sozham») / A. M. Tikotsky
Authors: Цікоцкі, А. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 338-342.
Abstract: Рэгіянальная прэса з’яўляецца адным з асноўных элементаў сістэмы беларускіх друкаваных СМІ. Яе чытачамі з’яўляюцца жыхары вёсак і невялікіх гарадоў. Асаблівасці іх мовы і стылю, у тым ліку стылістычныя недахопы, разглядаюцца на прыкладзе газеты «Зара над Сожам», якая выходзіць у гарадскім пасёлку Карма Гомельскай вобласці. Аналізуюцца яе лексічныя і граматычныя асаблівасці.
Abstract (in another language): Regional press is one of the basic elements of mass media in Belarus. Its readers are inhabitants of villages and small towns. The special features of its language and style, including defects, considered on the example of newspaper «Zara nad Sozham» that published in the town of Korma (Gomel region). Its special lexical and grammatical features are analased.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243601
ISBN: 978-985-566-934-1
Appears in Collections:2020. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
338-342.pdf269,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.