Logo BSU

2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : [81] Главная страница коллекции Статистика

Logo

Змешчаны матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, падрыхтаваныя даследчыкамі з Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі і Польшчы. Разглядаецца шырокі спектр актуальных пытанняў сацыяльнай, палітычнай, эканамічнай гісторыі Беларусі, развіцця беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў Новага і Навейшага часу і міжнародных выклікаў ХХ ст., абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь і станаўлення прэзідэнцкай палітычнай сістэмы ў краіне, развіцця геапалітычнага патэнцыяла Беларусі ва ўмовах інтэграцыйных і глабалізацыйных працэсаў сучаснасці.

Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – 355 с.

Рэдакцыйная калегія:

доктар гістарычных навук прафесар А. Г. Каханоўскі (старш.); доктар гістарычных навук прафесар П. І. Брыгадзін; кандыдат гістарычных навук дацэнт А. В. Бурачонак; доктар гістарычных навук прафесар А. А. Гужалоўскі; доктар гістарычных навук прафесар У. К. Коршук; доктар гістарычных навук прафесар С. М. Ходзін; кандыдат гістарычных навук дацэнт В. С. Макарэвіч (адказ. рэд.); кандыдат гістарычных навук дацэнт А. М. Максімчык (адказ. сакратар); кандыдат гістарычных навук дацэнт А. І. Малюгін; кандыдат гістарычных навук прафесар А. А. Яноўскі

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук, прафесар В. Г. Шадурскі; кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. В. Даніловіч

ISBN 978-985-6144-97-7

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 81
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2019Коммерческие банки в условиях рыночных реформ в Республике Беларусь (1991–1995 гг.)Тозик, М. В.
2019Транзітны гандаль беларускіх губерняў у 1772–1914 гг.: структура, накірункі развіцця, эканомікаКанойка, А. У.
2019Пытанні адмены прыгоннага права ў ліставанні князёў РадзівілаўКараленак, У. У.; Кірыленка, Н. В.
2019Народжаныя роднай зямлёй … Д.Ф. ПрышчэпаўХодзін, С. М.
2019Деятельность отделов по работе с женщинами КП(б)Б в западных областях БССР (1945–1950 гг.)Талалуева, К. И.
2019Фарміраванне і функцыянаванне часовых органаў савецкай улады ў Заходняй Беларусі (верасень-лістапад 1939 г.)Русін, А. Дз.
2019Проблема национальной государственности в общественно-политическом движении в Беларуси (1917–1918 гг.)Романовский, И. Ф.
2019Наменклатурныя эліты і новыя выклікі беларускага грамадства канца 1980-х гг.Маркава, А.
2019Жилищная политика в БССР в первое послевоенное десятилетиеМикшто, А. А.
2019Белорусское общество глухих в 2001–2006 гг.: социокультурная деятельностьМелеховец, В. Ф.
2019Концепция пограничной политики Союза Беларуси и России: история подготовки (1997–1998 гг.)Машаров, О. Г.
2019Музеі вышэйшых навучальных устаноў г. Віцебска ў 1920–1930-я гг.Прыгодзіч, Д. І.
2019Народный комиссариат просвещения как государственный орган управления образованием в БССР (1921–1939 гг.)Ершова, О. И.
2019Белорусская диаспора в Калининградской области Российской ФедерацииЗубачёв, Р. А.
2019Геапалітычныя праекты беларускай нацыянальнай эліты ў 1916–1933 гг.Ляхоўскі, У. В.
2019«Город которого нет»: исследование городской культуры Беларуси в отечественной этнологииЗахаркевич, С. А.
2019Механизация сельского хозяйства в совхозах БССР в период проведения политики НЭПа (1921–1927 гг.)Колос, А. В.
2019Армяне в урбанизационных процессах в БССРМаксимчик, А. Н.
2019Трансфармацыя грамадскіх аб’яднанняў: асобныя аспекты дзяржаўнага рэгулявання ва ўмовах станаўлення і развіцця Рэспублікі БеларусьДашкевіч, А. Л.
2019Создание военных факультетов в гражданских вузах Беларуси на фоне геополитических и социальных сдвигов новейшего времениЕрицян, Р. К.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 81