Logo BSU

Browsing "2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 81  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Геапалітычныя праекты беларускай нацыянальнай эліты ў 1916–1933 гг.Ляхоўскі, У. В.
2019«Город которого нет»: исследование городской культуры Беларуси в отечественной этнологииЗахаркевич, С. А.
2019Белорусская диаспора в Калининградской области Российской ФедерацииЗубачёв, Р. А.
2019Механизация сельского хозяйства в совхозах БССР в период проведения политики НЭПа (1921–1927 гг.)Колос, А. В.
2019Змены канфесійным складзе павятовага чыноўніцтва на тэрыторыі Беларусі ў 1860-я гг.Лудзіч, А. Р.
2019Ключевые аспекты формирования органов городского самоуправления Беларуси под властью Российской империиЛуговцова, С. Л.
2019Становление белоруской советской государственности в воспоминаниях участников событий (по материалам Государственного архива новейшей истории Смоленской области)Тарасенкова, Т. И.
2019Тэатральнае жыццё Беларусі ў XIX ст.Літвіноўская, Ю. І.
2019Праблема самаідэнтыфікацыі дваран Мінскай губерні ў 1862–1863 гг.Лішай, Д. У.
2019Народжаныя роднай зямлёй … Д.Ф. ПрышчэпаўХодзін, С. М.
2019Коммерческие банки в условиях рыночных реформ в Республике Беларусь (1991–1995 гг.)Тозик, М. В.
2019Пытанні адмены прыгоннага права ў ліставанні князёў РадзівілаўКараленак, У. У.; Кірыленка, Н. В.
2019Транзітны гандаль беларускіх губерняў у 1772–1914 гг.: структура, накірункі развіцця, эканомікаКанойка, А. У.
2019«Эвакуацыя» беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў БССР (1944–1946 гг.)Кандраценка, А. С.
2019Послевоенное восстановление городов БССРГоворушко, Н. О.
2019Трансфармацыя грамадскіх аб’яднанняў: асобныя аспекты дзяржаўнага рэгулявання ва ўмовах станаўлення і развіцця Рэспублікі БеларусьДашкевіч, А. Л.
2019Деятельность Совета по делам Русской православной церкви и его Уполномоченных в БССР (1944–1957 гг.)Горанский, А. О.; Мандрик, С. В.
2019Сацыяльная мабілізацыя беларускага савецкага грамадства ў год «вялікага пералому»Гужалоўскі, А. А.
2019Роль государства в модернизационных процессах современной БеларусиВонсович, Л. В.
2019Укараненне навуковых дасягненняў кафедры ў навучальны працэс БДУ (на прыкладзе дысцыпліны «Гісторыя прадпрымальніцтва ў Беларусі»)Бурачонак, А. В.