Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243660
Title: Традыцыі вывучэння гісторыі Беларусі новага і навейшага часу ў Беларускім дзяржаўным універсітэце
Other Titles: Традиции изучения истории Беларуси нового и новейшего времени в Белорусском государственном университете / А.Г. Кохановский
Traditions of studying modern and contemporary history of Belarus at the Belarusian State University / A. Kakhanouski
Authors: Каханоўскі, А. Г.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 15-21.
Abstract: У артыкуле дадзены аналіз амаль стогадовай традыцыі вывучэння гісторыі Беларусі новага і навейшага часу ў сценах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе адбылося станаўленне ўласнабеларускай гістарычнай школы і гісторыі Беларусі як самастойнага аб’екта даследавання. Паказана тэматыка даследаванняў, фарміраванне навуковых школ. Асаблівы акцэнт зроблены на 25-гадовы перыяд дзейнасці кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу (з 1994 г. і да сёняшняга дня).
Abstract (in another language): В статье дан анализ почти столетней традиции изучения истории Беларуси нового и новейшего времени в стенах Белорусского государственного университета. Здесь произошло становление собственно белорусской исторической школы и оформление истории Беларуси как самостоятельного объекта исследования. Показана тематика исследований, формирование научных школ. Особый акцент сделан на 25-летнем периоде деятельности кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени (с 1994 г. и до сегодняшнего дня) = The article analyzes the almost century-old tradition of studying modern and contemporary history of Belarus at the Belarusian State University. The formation of properly the Belarusian historical school and the development it as an independent object of the research took place there. The author goes on to show the areas of research and the emergence of scientific schools of thought. The author draws particular attention to the 25-year period of activity of the Department of Modern and Contemporary History of Belarus (since 1994 up to the present day).
Description: Пленарныя выступленні
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243660
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-21.pdf398,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.