Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243662
Title: Девиантное поведение маргинальных групп населения Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.
Other Titles: Дэвіянтныя паводзіны маргінальных груп насельніцтва Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX стагоддзя / Г.А. Ярашук
Deviant behavior of marginalized population groups of Belarus in the second half of the XIX – at the beginning of the XX century / G. Yaroshuk
Authors: Ярошук, Г. О.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 89-93.
Abstract: В данной статье будет рассмотрено девиантное поведение маргинальных групп населения Беларуси в указанный период на примере нищих. Категория нищих является одной из самых многочисленных категорий людей, представляющих собой яркий пример социальной девиации в белорусской деревне второй половины XIX – начала XX века.
Abstract (in another language): У дадзеным артыкуле будзе разгледжаны дэвіянтныя паводзіны маргінальных груп насельніцтва Беларусі ў названы перыяд на прыкладзе жабракоў. Катэгорыя жабракоў з'яўляецца адной з самых шматлікіх катэгорый людзей, якія ўяўляюць яркі прыклад сацыяльнай дэвіяцыі ў беларускай вёсцы другой паловы XIX – пачатку XX стагоддзя = This article will examine the deviant behaviour of marginalized groups of the population of Belarus in the specified period using the example of the beggars. The category of beggars is one of the most numerous categories of people, which are a vivid example of social deviation in a Belarusian village in the second half of the XIX – the beginning of XX century.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243662
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89-93.pdf341,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.