Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243664
Title: Деятельность Кирилло-Мефодиевского братства при церкви Минской духовной семинарии в 1885–1913 гг.
Other Titles: Дзейнасць Кірыла-Мяфодзіеўскага брацтва пры царкве Мінскай духоўнай семінарыі ў 1885–1913 гг. / С.М. Васовiч
The activity of the Cyril and Methodius church brotherhood at the Minsk Theological Seminary in 1885–1913 / S. Vasovich
Authors: Восович, С. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 98-102.
Abstract: В статье рассматриваются история создания и деятельность Кирилло-Мефодиевского братства при церкви Минской духовной семинарии в 1885–1913 гг. Делается вывод, что данная организация превратилась в церковно-благотворительное объединение. Братство также содействовало умственному, эстетическому и музыкальному развитию семинаристов.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаюцца гісторыя стварэння і дзейнасць Кірыла-Мяфодзіеўскага брацтва пры царкве Мінскай духоўнай семінарыі ў 1885–1913 гг. Робіцца выснова, што дадзеная арганізацыя ператварылася ў царкоўна-дабрачыннае аб'яднанне. Брацтва таксама садзейнічала разумоваму, эстэтычнаму і музычнаму развіццю семінарыстаў = The article discusses the history of the creation and activities of the Cyril and Methodius church Brotherhood at Minsk Theological Seminary in 1885–1913. It is concluded that this organization has turned into a church-charity association. The brotherhood also contributed to the mental, aesthetic and musical development of the seminarians.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243664
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98-102.pdf340,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.