Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243674
Title: Губернатары і асвета ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.
Other Titles: Губернаторы и просвещение в Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ в. / Е.Н. Лепешкин
The governors and the education in Belarus in the second half of XIX – early XX century / Y.М. Liapeshkin
Authors: Ляпешкін, Я. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 135-139.
Abstract: Паказана дзейнасць губернатараў Віленскай, Гродзенскай, Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губерняў у сферы развіцця адукацыі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Зроблены высновы, што губернатары садзейнічалі павышэнню адукацыйнага ўзроўню насельніцтва беларускіх губерняў, але без уліку яго этналінгвістычных асаблівасцяў – у рамках палітыкі русіфікацыі.
Abstract (in another language): Показана деятельность губернаторов Виленской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний в сфере развития образования во второй половине XIX – начале XX в. Сделаны выводы, что губернаторы способствовали повышению образовательного уровня населения белорусских губерний, но без учета его этнолингвистических особенностей – в рамках политики русификации = The activity of the governors of Vilna, Grodno, Minsk, Vitebsk and Mogilev provinces in the field of educational development in the second half of the XIX – early XX centuries is shown. It is concluded that the governors helped to increase the educational level of the population of the Belarusian provinces, but without taking into account its ethnolinguistic features – within the framework of the Russification policy.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243674
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135-139.pdf341,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.